Neurochirurgická príjmová ambulancia

Lekár 041 5110 338
Sestra          041 5110 338

Sídlo ambulancie: Areál FNsP Žilina (objekt B, detská poliklinika, prízemie - vchod z boku)


Pacient potrebuje na prvovyšetrenie výmenný poukaz, zdravotnú dokumentáciu, popis nálezu a médium (CD) s výsledkami CT / MR.
 

Vytlačiť