Jednodňová chirurgia v detskom veku

Prirodzeným prostredím pre každé dieťa je jeho domov a rodina. Svetové skúsenosti ukazujú, že deti lepšie znášajú bolesti a pooperačný diskonfort doma v okruhu svojich blízkych a zároveň nie sú ohrozené nemocničnými nákazami. Preto je práve pre detského pacienta s jednoduchším chronickým chirurgickým ochorením, ktorý pooperačne nevyžaduje žiadnu ďalšiu lekársku starostlivosť, vhodný model tzv. jednodňovej chirurgie.

Spektrum vykonávaných zákrokov formou jednodňovej chirurgie určuje legislatívny rámec a zmluvy so zdravotnými poisťovňami.

Pre nás je však dôležité najmä dosiahnutie dobrého výsledku a zabezpečenia maximálnej bezpečnosti dieťaťa počas zdravotnej starostlivosti. Zvažujeme preto veľmi dôsledne všetky zdravotné a sociálne riziká pre samotnou indikáciou chirurgického zákroku (najme v celkovej anestézii) a individuálne pristupujeme ku všetkým našim pacientom bez ohľadu na organizačnú či finančnú stránku veci.

Každý pacient musí byť pred zákrokom v celkovej anestézii zdravý 14 dní, nesmie mať limitujúce chronické ochorenia a musí mať zabezpečenú dostupnosť do nemocnice do 50 km. V prípade, že nie je zabezpečené kritérium dostupnosti, zákrok je možné vykonať takisto s podmienkou prenocovania v našej nemocnici. Každého detského pacienta musí sprevádzať jeden zákonný zástupca, ktorý s ním bude počas celého pobytu okrem času samotnej operácie. Zákonný zástupca zároveň pred operáciou podpíše informovaný súhlas so zákrokom. O kritériách zdravotného stavu vás poučí bližšie náš anesteziológ, ktorý vám odovzdá aj sadu potrebných vyšetrení, ktoré uskutoční váš obvodný detský lekár a ktorých výsledky si donesiete pred operáciou zo sebou.


Jednodňovým spôsobom je možné operovať veľké množstvo diagnóz. Z pohľadu platných predpisov (Odborné usmernenie MZSR o výkonoch jednodňovej zdravotnej starostlivosti zo dňa 31.8.2009) je spektrum výkonov jednodňovej starostlivosti v špecializačnom odbore detská chirurgia nasledovné:
 1. diagnostické biopsie kože, podkožia a svalov,
 2. excízie,
 3. nekrektómie,
 4. drenáž povrchového abscesu,
 5. operačné odstránenie benígnych alebo malígnych útvarov kože a podkožia (preaurikulárne výbežky, pigmentové névy, ateróm, lipóm, fibróm, dermoidná cysta),
 6. operačné odstránenie zarastajúcich nechtov (resekcia a plastika nechtového lôžka),
 7. operačná extrakcia malého osteosyntetického materiálu a vonkajších fixátorov,
 8. excízia a exstirpácia hemangiómu,
 9. excízia a exstirpácia lymfangiómu,
 10. exstirpácia a biopsia lymfatickej uzliny,
 11. operácia jednoduchej slabinovej prietrže,
 12. operácia jednoduchej pupočníkovej prietrže,
 13. operácia fimózy – cirkumcízia,
 14. operačná repozícia parafimózy,
 15. operácia jednoduchej hydrokély u chlapcov,
 16. frenuloplastika pre frenulum breve,
 17. orchiopexia retinovaného hmatného semenníka (nie pri kryptorchizme),
 18. plastické operácie1),
 19. incízia perianálneho abscesu.
Viac o jednotlivých diagnózach pozri na operácie v JAS.

Vytlačiť