Ambulancia pre ochorenia prsnej žľazy

Lekár MUDr. Vladimír Haľko 041 5110 677
Lekár MUDr. Robert Adamov, PhD.      041 5110 677
Sestra      Lenka Ďurošková 041 5110 677


Sídlo ambulancie: Areál FNsP Žilina (objekt H, poliklinika, 1. poschodie)

1. poschodie Ambulancia Ordinačné hodiny Obed Ordinačné hodiny Lekár
Pondelok Neurochirurgia JZS 0700 – 1130 - -  
Pondelok Ambulancia pre ochorenia prsnej žľazy - - 1200 – 1530 MUDr. Vladimír Haľko
Utorok Ambulancia plastickej a estetickej chirurgie 0900 – 1400 - - MUDr. Kamila Hamarová
Streda Ambulancia plastickej a estetickej chirurgie 0900 – 1400 - - MUDr. Kamila Hamarová
Štvrtok Ambulancia pre ochorenia prsnej žľazy 0700 – 1100 - - MUDr. Robert Adamov, PhD.
Štvrtok Ambulancia detskej chirurgie - - 1300 – 1530 MUDr. Adam Hochel, PhD., MPH
Piatok Ambulancia plastickej a estetickej chirurgie 0700 – 1230 - 1300 – 1530 MUDr. Lucia Fedorčíková

 


Pacient si musí priniesť:
• preukaz poistenca (pri EÚ preukazoch priniesť i fotokópiu),
• výsledky vyšetrení (vrátane CD nosiča ak má),
  • • dokumentáciu pacienta (zdravotnú kartu).


Vytlačiť