Priepustky, návštevy počas ústavnej liečby

V priebehu 10 týždňovej liečby má každý pacient nárok na  jednu trojdňovú priepustku najskôr po 5. týždňoch liečby (za urč. podmienok), po tejto priepustke môže na základe princípu zásluhovosti získať  dve 12-hodinové priepustky cez víkendové dni. Po dohode s terapeutickým tímom je možná aj priepustka tzv. mimoriadna,  zvažovaná jednotlivo, zohľadňujúc aktuálny stav pacienta, účel priepustky. Podmienkou  prijatia po priepustke je plná abstinencia počas nej (od všetkých návykových látok, aj hazardnej hry) a dodržanie stanoveného času návratu.

Do trojdňovej priepustky, resp. prvých 5  týždňov, nie sú návštevy povolené. Po tomto termíne sú návštevy možné, po dohode pacienta s jeho terapeutom (nie na základe telefonickej dohody príbuzného s ľubovoľným členom terapeutického tímu). Usilujeme sa, aby sa klient aktívne staral o svoje záležitosti, aktívne pristupoval k svojim problémom, preto vás prosíme, aby ste nám v tom pomohli. Návštevy sa udeľujú maximálne jedenkrát za týždeň, v trvaní  maximálne 30 minút, sú na ne určené dve „polhodinky" 1230-1300 a 1730-1800, sú určené len pre príbuzných, blízkych.

V prvých týždňoch liečby, keď nie sú návštevy povolené, je možné, doniesť pacientovi veci, ale taktiež si to musí samotný pacient vopred dohodnúť so svojím terapeutom, podľa stanovených pravidiel. Veci sa nosia do zariadenia taktiež len v čase určenom pre návštevy.

Vytlačiť