Žilinská nemocnica ocenila sestry, niektoré pomáhajú pacientom už viac ako 45 rokov

Fakultná nemocnica s poliklinikou v Žiline zorganizovala už po ôsmykrát slávnostné oceňovanie Sestra roka, ktoré sa koná pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier (12. máj). Špeciálne poďakovanie za náročnú a obetavú prácu v ošetrovateľstve si vo štvrtok 8. júna 2023 prevzalo 41 sestier, pôrodných asistentiek a praktických sestier žilinskej nemocnice.

FNsP Žilina zamestnáva viac ako 2.000 pracovníkov, z nich takmer polovica pôsobí na ošetrovateľskej pozícii. Riaditeľ žilinskej nemocnice Eduard Dorčík zdôraznil počas slávnostného oceňovania predovšetkým nenahraditeľnosť zdravotníkov. „Sestry sú pilierom našej nemocnice a aj vďaka ich každodennej obetavej práci je zabezpečený plynulý chod všetkých oddelení. Nielen ich profesionalita, odbornosť, ale zároveň ľudskosť či láskavosť sú pre mnohých pacientov tým najlepším liekom v ťažkých chvíľach. Ocenenie Sestra roka je poďakovaním za ich mimoriadne náročnú prácu, ktorú vykonávajú pri lôžkach, v ambulantných častiach, na oddeleniach,“ uviedol E. Dorčík.

Námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť FNsP Žilina Gabriela Tvrdá priblížila jednotlivé ocenenia v šiestich kategóriách. „Titul Sestra roka za rok 2022 si odnieslo 21 zdravotníkov a do Siene slávy sestier žilinskej nemocnice sme uviedli ďalších sedem výnimočných žien, ktoré sa starajú o pacientov už neuveriteľných 45 rokov,“ informovala G. Tvrdá s tým, že uznania sa dostalo rovnako ambulantným sestrám, nováčikom, praktickým sestrám a manažérkam ošetrovateľstva. Pri príležitosti oceňovania si špeciálne poďakovanie prevzalo tiež oddelenie hospodárskych a stavebných činností FNsP Žilina za kvalitnú prácu, ktorá výrazne zlepšuje pracovné podmienky sestrám, personálu nemocnice a zároveň modernizuje prostredie pre pacientov. „Titul sestra roka patrí i ostatným sestrám v našej nemocnici, avšak nie je možné oceniť každý rok jednotlivo všetkých, preto sa snažíme aspoň takýmto spôsobom postupne poďakovať kolegom, ktorí si pre svoje povolanie vybrali ošetrovateľstvo a stali sa neoddeliteľnou súčasťou našej nemocnice,“ dodala námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť žilinskej nemocnice.

Fakultná nemocnica s poliklinikou v Žiline ďakuje všetkým partnerom a sponzorom, ktorí finančne i vecne podporili tohtoročné podujatie Sestra roka – Odborové združenie sestier a pôrodných asistentiek, Regionálna Komora sestier a pôrodných asistentiek Žilina, Základná odborová organizácia Slovenského odborového zväzu zdravotníctva a sociálnych služieb pri FNsP Žilina, Etrofeje, Spa Aphrodite Rajecké Teplice, Penzión Kunerad, Bowling Academy, Centrum Dent, Aspironix, Amcolor, s.r.o., Profe s.r.o., Pole Dance Pro Žilina, BLL, s.r.o., ATP stavby, s.r.o., Vinotéka SUD-VIN Rajecké Teplice, Royal, Refresh Bufet, MAROS basket, Kvetinky u Tinky, Autoumyváreň MAX, Umbrella Consulting, DOXXbet, Bar u dvoch levov, Minit, Kofola, Hartman, Perfect distribution, Mária Kolembusová, Marián Tóth s manželkou, Anton Haluska, Marianna Verčíková, Renáta a Emil Čonkovci, Súkromná základná umelecká škola BRIOSO Žilina, ambulantná časť oddelenia Fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie FNsP Žilina, oddelenie liečebnej výživy a stravovania FNsP Žilina.

 

Zoznam ocenených:

SESTRA ROKA 2022

ocenenie udelené na základe anonymného hlasovania zamestnancov oddelení za obetavú ošetrovateľskú starostlivosť, láskavý a profesionálny prístup k pacientom i kolegom

Mgr. Alžbeta Ballesteros - vnútorné lekárstvo „A“

Bc. Júlia Bugáňová - anestéziológia a intenzívna medicína

Dana Dorociaková - otorinolaryngológia

Zdena Faltinová - úrazová chirurgia

Viera Haššová - oddelenie dlhodobo chorých

Mgr. Mária Hoskovcová - ortopédia

Miriam Jánošíková - chirurgia

Jarmila Kasáková - klinická a radiačná onkológia

Mgr. Alena Kozáková - urológia

Anna Lasičková - urgentný príjem

Mgr. Ivana Lipovská - pediatrická ortopédia

Jana Salášková - vnútorné lekárstvo „B“

Iveta Sliviaková - centrálna sterilizácia

Jozefína Staníková - neonatológia

Jaroslava Stranianková - gynekológia a pôrodníctvo

Zuzana Škorvánková - psychiatria

Bc. Gabriela Štefaníková - oftalmológia

Mgr. Marek Tokár - CPLDZ

Dana Tomaščíková - neurológia

Zuzana Vajdová - neurochirurgia

Mgr. Darina Vojteková - pediatria

 

SIEŇ SLÁVY SESTIER FNsP Žilina

ocenenie udelené za celoživotnú obetavú prácu, profesionálny a láskavý prístup k pacientom i kolegom a výnimočný prínos žilinskej nemocnici

Mgr. Jana Karpišová - psychiatria

v žilinskej nemocnici pracuje od roku 1977

Anna Flimelová - gynekológia a pôrodníctvo

v žilinskej nemocnici pracuje od roku 1977

Iveta Milová - neonatológia

v žilinskej nemocnici pracuje od roku 1978

Božena Kurejová - psychiatria

v žilinskej nemocnici pracuje od roku 1978

Mgr. Amália Krkošková - neonatológia

v žilinskej nemocnici pracuje od roku 1978

Zuzana Kondrková - chirurgia

v žilinskej nemocnici pracuje od roku 1978

Jana Hulková - dermatovenerológia

v žilinskej nemocnici pracuje od roku 1978

 

MANAŽÉRKA OŠETROVATEĽSTVA ROKA 2022

ocenenie udelené na základe anonymného hlasovania vedúcich sestier ošetrovateľstva za profesionálne vedenie, obetavú ošetrovateľskú starostlivosť, láskavý a profesionálny prístup k pacientom i kolegom

  1. Katarína Krajčiová - pediatria
  2. Jana Balážová - ortopédia
  3. Gabriela Horvátová, dipl. s. - oddelenie dlhodobo chorých

AMBULANTNÁ SESTRA ROKA 2022

ocenenie udelené za obetavú starostlivosť, láskavý a profesionálny prístup k pacientom i kolegom v ambulantnej časti FNsP Žilina

Mgr. Elena Adamovová - gastroenterológia

Michaela Balcová - hematológia a krvná banka

Katarína Ivančicová - dermatovenerológia

Zuzana Rybárová - pneumológia a ftizeológia

Jana Šúňová - rádiodiagnostika

 

NOVÁČIK ROKA 2022

ocenenie udelené za kvalitnú ošetrovateľskú starostlivosť, aktívne nasadenie a prístup k pacientom i kolegom

Bc. Dominika Číková - gynekológia a pôrodníctvo

Miriam Ličková - urológia

Bc. Denisa Šurinová - psychiatria

 

PRAKTICKÁ SESTRA ROKA 2022

ocenenie udelené za obetavú starostlivosť, láskavý a profesionálny prístup k pacientom i kolegom

Jana Kováčiková - vnútorné lekárstvo „A“

Milan Moravčík - anestéziológia a intenzívna medicína

 

ODDELENIE HOSPODÁRSKYCH A STAVEBNÝCH ČINNOSTÍ

ocenenie za mimoriadne pracovné nasadenie, kvalitné vedenie tímu, obetavosť, odbornosť a profesionalitu

Pavol Záň, vedúci oddelenia hospodárskych a stavebných činností

mimoriadne ocenenie za profesionálnu a kvalitnú prácu, mimoriadne nasadenie, ochotu a ústretový prístup

Pavol Danišek, Karol Novák, Peter Krištofík, Jaroslav Hruška

FNsP ZA Žilinská nemocnica ocenila sestry pôrodné asistentky a praktické sestry  FNsP ZA Ocenené sestry uvedené do Siene slávy sestier žilinskej nemocnice