Vysvedčenia dostali aj malí pacienti v nemocnici

Hospitalizované deti, ktoré sa dnes nemohli rozlúčiť so školským rokom medzi svojimi spolužiakmi a učiteľmi, dostali v žilinskej nemocnici špeciálne vysvedčenia.

Fakultná nemocnica s poliklinikou v Žiline pripravila pre malých pacientov na oddelení pediatrie a pediatrickej ortopédie mimoriadne hodnotenie ich prospechu.

V žilinskej nemocnici pôsobí už 97 rokov Základná škola s Materskou školou pri zdravotníckom zariadení v Žiline, ktorá je organizačnou zložkou Spojenej školy J. M. Hurbana 36, Žilina. Počas dlhodobejších hospitalizácií môžu pacienti pokračovať v ich vzdelávaní v interaktívnej učebni na prízemí detského oddelenia alebo priamo na lôžku. „Koniec školského roka je pre deti, rodičov i učiteľov výnimočným okamihom, a preto sme chceli pre žiakov, ktorí zo zdravotných dôvodov museli ostať v nemocnici, pripraviť malú náhradu za oslavu, ktorú by inak strávili so svojimi kamarátmi v triede. A keďže máme u nás na oddelení skutočnú školu, pripravili sme pre nich aj reálne vysvedčenia,“ priblížil riaditeľ FNsP Žilina Eduard Dorčík s tým, že hodnotili správanie, statočnosť, spoluprácu s lekármi a sestričkami či výdrž s injekciou. „Samozrejme, všetky deti dostali len známku „výborný“, pretože si to naozaj zaslúžili,“ doplnil E. Dorčík.


V školskom roku 2021/2022 sa v základnej a materskej škole pri FNsP Žilina vzdelávalo takmer tisíc detí – 355 mladšieho školského veku a 612 staršieho školského veku. Učiteľka ZŠ s MŠ pri zdravotníckom zariadení v Žiline Adriana Puchoňová sa venuje pacientom v rámci spoločného vyučovania v interaktívnej učebni Osmijanko alebo ich navštevuje priamo na izbách. „Denne absolvujeme maximálne tri vyučovanie hodiny a snažíme sa deti ľahkou i zábavnou formou posunúť v učive, aby najmä pri dlhších hospitalizáciách veľa nezameškali a mali jednoduchší návrat do školy,“ uviedla A. Puchoňová, podľa ktorej sa okrem učiva venujú taktiež tvorivým aktivitám. „Batikujeme, kreslíme, odlievame sadru, používame servítkovú techniku, techniku Mixed Media alebo Big Shot a deťom sa to nesmierne páči. Odreagujú sa, takže lepšie znášajú pobyt v nemocnici. Vytvárame spolu krásne umelecké diela, ktoré si môžu následne zobrať so sebou domov a vyvolávajú v nich príjemné spomienky na hospitalizáciu,“ doplnila učiteľka v žilinskej nemocnici. Žiaci ZŠ s MŠ pri zdravotníckom zariadení v Žiline sa každoročne zapájajú do rôznych súťaží. V poslednej z nich – výtvarnej súťaži „Tak to vidím ja“ s témou „Dom, domček, domčúrik“ – získal malý pacient Alex z FNsP Žilina v kategórii materská škola prvé miesto a pacientka Zdenka si v kategórii II. stupeň základných škôl odniesla Cenu poroty.

 

ZŠ s MŠ pri zdravotníckom zariadení v Žiline úprimne ďakuje partnerom za podporu a pani Adriane zo Žiliny za mimoriadnu dlhoročnú finančnú pomoc prostredníctvom výťažku z 2 % z dane.

 

FNsP ZA Vysvedčenia odovzdala učiteľka žilinskej nemocnice