Do žilinskej nemocnice dorazili nové moderné prístroje

Fakultná nemocnica s poliklinikou v Žiline pokračuje v zvyšovaní kvality i bezpečnosti poskytovanej zdravotnej starostlivosti, obnovila ďalšie prístrojové vybavenie. Moderné zariadenie oddelenia rádiodiagnostiky rozšíril pojazdný digitálny RTG prístrojna operačnej sále oddelenia gynekológie a pôrodníctva pribudla vysokokvalitná laparoskopická zostava.

 

Podľa slov generálneho riaditeľa žilinskej nemocnice Igora Stalmaška bol nákup prístrojov plánovaný a obe súťaže zrealizovala nemocnica prostredníctvom elektronického verejného obstarávania. „Nový pojazdný röntgen je pre nás dôležitý aj v aktuálnom období, keďže doplní už existujúci pojazdný RTG žiarič a umožní nám tak v prípade opätovného zhoršenia epidemiologickej situácie rozdeliť tieto dva prístroje medzi červenú a zelenú zónu nemocnice. Rovnako tak budeme vedieť zabezpečiť zastupiteľnosť novej i staršej laparoskopickej zostavy," uviedol I. Stalmašek.

 

Pojazdný digitálny RTG prístroj slúži pre vyšetrenia pacientov na oddeleniach, ale tiež operačných sálach, ktorí nemôžu byť transportovaní priamo na oddelenie rádiodiagnostiky z dôvodu napojenia na umelú pľúcnu ventiláciu alebo iného závažného stavu. „Pojazdným röntgenom vyšetrujú naši zdravotníci dospelých i detských pacientov od najmenších novorodencov na jednotke intenzívnej a resuscitačnej starostlivosti o novorodencov (JIRSN) až po najkritickejšie stavy na jednotkách intenzívnej starostlivosti (JIS) a oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny (OAIM). Pokiaľ bol pôvodný pojazdný röntgen umiestnený v pandemickom pavilóne, RTG vyšetrenia ostatných pacientov na JISkách boli organizačne náročné. S dvomi takýmito prístrojmi sa preto vyhneme mnohým komplikáciám," priblížil generálny riaditeľ FNsP Žilina s tým, že prístroj vysúťažili s kompletným príslušenstvom a zaškolením personálu za 110-tisíc eur.

 

1945 fnsp zagynekologicka laparoskopicka zostava jpg 1946 fnsp zapojazdny digitalny rontgen jpg

 

Investícia vo výške 114-tisíc eur zase priniesla do žilinskej nemocnice gynekologickú laparoskopickú zostavu s možnosťou 2D i 3D zobrazenia. Vyššia úroveň zobrazovacej techniky a rozlíšenie monitorov výrazne zlepší obraz, čím sa ešte zvýši kvalita operatívy spolu s bezpečnosťou pacientok.

 

Generálny riaditeľ žilinskej nemocnice zdôraznil, že kvalitná a bezpečná medicína sa nedá realizovať bez správnej prístrojovej techniky. „Vývoj ide dopredu míľovými krokmi a ak chceme poskytovať zdravotnú starostlivosť na vysokej úrovni, nestačia nám len vynikajúci odborníci, ale rovnakú úroveň by malo spĺňať aj vybavenie nevyhnutné pre ich prácu. Nevieme síce okamžite zmodernizovať všetky prístroje a oddelenia v celej nemocnici, no postupne sa nám darí prinášať nové investície a každý krok je pre nás, našich pracovníkov i pacientov významnou zmenou vpred," zdôraznil I. Stalmašek.