Mobilné odberné miesto pre test na COVID-19 už aj v Žiline

Fakultná nemocnica s poliklinikou v Žiline otvorila v spolupráci so spoločnosťou Klinická biochémia s.r.o. mobilné odberné miesto na testovanie ochorenia COVID-19. Na odber je potrebné sa vopred objednať, pacienti nie sú testovaní bez lekárskej indikácie alebo uhradenia poplatku pre samoplatcov. Žiadame preto záujemcov, aby nevstupovali do areálu nemocnice k mobilnému odbernému miestu bez telefonického potvrdenia termínu. Objednať sa na odber je možné iba telefonicky, nie osobne v priestoroch odberného miesta.

 

Mobilné odberné miesto zriadila žilinská nemocnica pri vstupe do areálu v smere z ulice Nemocničná (za automobilovým prejazdom v smere z Vlčiniec). Aktuálne je otvorené v pracovných dňoch od 8.00 do 12.30 h s kapacitou približne 20 až 25 ľudí. „Vzorky odoberajú naši zamestnanci, ich vyhodnotenie a organizácia pacientov je v réžii Klinickej biochémie. Veľmi dôležité je upozorniť, že otestovať sa môžu prísť len objednaní pacienti, ktorí spĺňajú podmienky z hľadiska usmernenia hlavného hygienika, takže im žiadanku na vyšetrenie vystaví ich všeobecný lekár, alebo pacienti, ktorí sa chcú otestovať preventívne na vlastné náklady ako samoplatcovia," zdôraznil medicínsky riaditeľ FNsP Žilina Igor Bízik s tým, že za prvé štyri dni prevádzky bolo spolu otestovaných už 78 ľudí.

 

1934 fnsp zamobilne odberne miesto pre test pacientov na covid 19 uz aj v ziline jpg

 

V prípade, že má pacient odporúčanie na základe lekárskej indikácie, vyšetrenie spolu s odberom je pre neho bezplatné, uhrádza ho zdravotná poisťovňa. Cena vyšetrenia spolu s odberom pre samoplatcov je spoplatnená podľa cenníka Klinickej biochémie vo výške 76 eur. V oboch prípadoch je však potrebné sa na odber telefonicky objednať prostredníctvom Call centra Klinickej biochémie na čísle 0800 820 010 v pracovných dňoch od 7.00 do 15.30 h. Pacientovi je pridelený presný dátum a čas, kedy navštívi mobilné odberné miesto a kvalifikovaným personálom je mu zrealizovaný odber formou hlbšieho výteru z nosa a podnebia úst. „Vyšetrenie realizujeme Real-Time PCR testom (polymerázová reťazová reakcia), ktorý v reálnom čase detekuje prítomnosť genetickej informácie vírusu SARS-CoV-2, teda koronavírusu. Záchytnosť je vyššia ako u akéhokoľvek iného testu v súčasnosti a ide o typ testu, ktorý odporúča a realizuje aj Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky či Svetová zdravotnícka organizácia," spresnila obchodná riaditeľka Klinickej biochémie Jarmila Melegová. Výter je najvhodnejšie robiť ráno nalačno, bez predchádzajúceho použitia kloktadiel, zubnej pasty alebo iných dezinfekcií, použitia cigariet alebo vapovania.

 

1932 fnsp zak odbernemu miestu navedu pacientov smerove znacky jpg

 

Po potvrdení termínu je možné sa na odber dostaviť automobilom (drive-through), kedy celé vyšetrenie prebieha priamo z vozidla. „Ak je to možné, odporúčame pacientom, aby uprednostnili formu drive-through a k mobilnému odberného miestu prišli autom. Záujemcovia, ktorí prichádzajú na test preventívne a zvolia možnosť prísť pešo, musia pre príchod a odchod dodržať výhradne vyznačenú trasu, ktorá vedie buď v smere z Vlčiniec priamo k odbernému miestu za rampami, alebo v smere od hlavnej brány z Ulice Vojtecha Spanyola okolo záchytného parkoviska popri Liečebni dlhodobo chorých," upozornil medicínsky riaditeľ FNsP Žilina. Trasa k mobilnému odbernému miestu pre peších je v areáli vyznačená smerovými tabuľami. Na webe a zároveň oficiálnej Facebook stránke žilinskej nemocnice je zverejnená mapa s bližším popisom cesty. Mapka je k dispozícii aj v tlačenej verzii priamo pri vstupe hlavnou bránou do areálu nemocnice.

 

 1933 fnsp zamapa arealupristup k mom png

Všetky potrebné informácie k testovaniu nájdu záujemcovia i lekári na webstránke žilinskej nemocnice www.fnspza.sk v sekcii Aktuálne alebo na webstránke Klinickej biochémie www.klinickabiochemia.sk.