Zoznam utajovaných skutočností

Utajovaná skutočnosť
V – Vyhradené  D – Dôverné  T – Tajné

Por. č.1.Utajovaná skutočnosť
Medzinárodné rokovania a ich príprava vrátane medzinárodných rokovaní o zmluvných dokumentoch, medzinárodných zmluvách a ich plnenie

Stupeň utajeniaVOblasť v zmysle § 1 písm. ... NV SR č. 216/2004 Z. z.

p)Odôvodnenie
Ochrana záujmov SR alebo právom chránených záujmov štátnych orgánov

 


Vytlačiť