O oddelení

Vedúci lekár

MUDr. Martin Molnár, MPH

041 5110 395

Zástupca vedúceho lekára

MUDr. Martin Filip

041 5110 399

Vedúci rádiologický technik

Mgr. Martina Malíková

041 5110 515

Recepcia: 041 5110 598

 
K oddeleniu prináleží detašované mamografické pracovisko v budove Polikliniky na 1. poschodí (objekt H, 1. poschodie)
 
Vyšetrenia:
 • • klasické skiagrafické vyšetrenie,
 • • CT vyšetrenie – počítačová tomografia,
 • • USG - ultrazvukové vyš. abdomenu, mäkkých častí,cievneho systému,
 • • mammografia – vyšetrenie prsníkov u žien po 40. roku života,
 • • USG vyšetrenie prsníkov – sonografické vyšetrenie u žien i mužov všetkých vekových kategórií (v budove Polikliniky na 1. poschodí),
 • • skiaskopické vyšetrenia: gastrointestinálny trakt, hrudník,
 • • ERCP-endoskopická retrográdna cholangiopankreatikografia – v spolupráci s gastroenterologickým pracoviskom,
 • • fistulografia,
 • • IVU + cystografia u detí – v spolupráci s detským urologickým pracoviskom
 • • PRT – periradikulárna terapia,
 • • ozonoterapia – v spolupráci s neurologickým oddelením.
Ordinačné hodiny:
 • • pondelok, streda, štvrtok, piatok: 700 – 1400 hod.
 • • utorok: 700 – 1500 hod. 
Pohotovostná služba: 
 • • pracovné dni: 1500 – 700 hod. / rozdiel medzi koncom pracovnej doby a začiatkom pohotovostnej služby riešime posunom pracovnej doby niektorých pracovníkov, ktorí sa striedajú,
 • • dni pracovného pokoja a sviatky: 700 – 700 hod. nasledujúceho dňa.

Vytlačiť