O oddelení

Primár oddelenia

MUDr. Róbert Krause

041 5110 715

Zástupca primára

MUDr. Augustín Majcher

041 5110 428

Vedúca sestra

PhDr. Jana Balážová

041 5110 843

Ortopedická príjmová ambulancia 041 5110 458
Ortopedická konziliárna ambulancia 041 5110 331
Oddelenie 041 5110 841
JIS 041 5110 893

Sídlo oddelenia: Areál FNsP Žilina (objekt G, chirurgický pavilón, prízemie)
Členenie oddelenia:  lôžkové odd., JIS, operačná sála, ambulancia príjmová a konziliárna.

Návštevné hodiny:  
pondelok – piatok 1500 – 1600 hod.
sobota – nedeľa 1400 – 1600 hod.

Ambulancie:
  • konziliárna ambulancia – 041 5110 331
  • príjmová ambulancia – 041 5110 458
Konziliárna a príjmová ambulancia sú koncovými ambulanciami v našom regióne. Tu sú odosielaní pacienti od spádových ortopédov ku konziliárnym vyšetreniam a objednávaniu k operačnej liečbe. Na konziliárnej ambulancii sa vykonávajú aj konzíliá v rámci nemocničných oddelení, na prijmovej sú vyšetrovaní aj pacienti od určitých rajónnych obvodných lekárov.
 
Ortopedická ambulancia a oddelenie vo VIDEU
 

Vytlačiť