Ambulancia č.4 - Sietnicová

Centrum pre diagnostiku a terapiu vekom podmienenej degenerácie makuly, diabetického edému makuly, edému makuly pri retinálnych venóznych oklúziách a klinické štúdie

Lekár  podľa denného rozpisu       041 5110 756
Sestra     Mgr. Janka Hulínová   041 5110 756

 

 
ordinačné hodiny: 7:00 - 15:30 hod. (objednaní pacienti)

07:00 - 07:30 hod.          príprava ambulancie
07:30 - 08:30 hod. angiografické vyšetrenia
08:30 - 13:00 hod. kontroly a vyšetrenia (uprednostňované sú štúdie)
 13:00 - 13:30 hod. obedná prestávka (môže sa meniť podľa aktuálnych potrieb)
 13:30 - 15:00 hod. administratívna činnosť (vypisovanie žiadostí)
 15:00 - 15:30 hod. dezinfekcia ambulancie

piatok: angiografické vyšetrenia

Vytlačiť