O oddelení

Nemocničná lekáreň  je zdravotníckym oddelením fakultnej nemocnice s poliklinikou Žilina. Jej hlavnou činnosťou je zabezpečiť lieky, liečivé prípravky, diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro, zdravotnícke pomôcky, špeciálny zdravotnícky materiál, ako aj prípravu nesterilných a sterilných foriem liekov pre oddelenia a ambulancie fakultnej nemocnice za dodržania zásad odbornosti a hospodárnosti.

Sídlo pracoviska: Areál FNsP Žilina (objekt J, prízemie)

Lekáreň spolupracuje s ostatnými nemocničnými lekárňami fakultných nemocníc. Podieľa sa na výučbovej činnosti v rámci odbornej praxe študentov zdravotníckej školy, ako aj študentov farmaceutických fakúlt v rámci lekárenskej praxe.

V roku 2020 došlo k rozsiahlej rekonštrukcii celej nemocničnej lekárne z dôvodu zmodernizovania a automatizácie liekovej logistiky nemocnice.

Nemocničná lekáreň má nasledovné oddelenia:
• oddelenie klinickej farmácie,
• oddelenie prípravy humánnych liekov,
• oddelenie kontroly humánnych liekov,
• oddelenie zdravotníckych pomôcok,
• oddelenie výdaja pre verejnosť Poliklinika FNsP ŽILINA,

• oddelenie výdaja liekov a zdravotníckych pomôcok.

Otváracia doba:

Po – 7:00 – 15:30 hod.
Ut – 7:00 – 15:30 hod.
St – 7:00 – 15:30 hod.
Št – 7:00 – 15:30 hod.
Pi – 7:00 – 15:30 hod.


Vytlačiť