Lôžková časť FBLR

Na oddelení FBLR – lôžkovej časti sú hospitalizovaní pacienti po operácii chrbtice, po implantácii endoprotéz bedrových a kolenných kĺbov, pacienti s neurologickým poškodením CNS a pacienti s poúrazovými stavmi. Hospitalizácia pacienta urýchľuje proces uzdravenia pacienta, jeho návrat do spoločnosti a tým zlepšuje kvalitu jeho života.
Základná rehabilitačná starostlivosť je poskytnutá ihneď podľa kapacitných možností formou prekladu v rámci nemocnice. U chronických pacientov sú termíny objednávané podľa poisťovní. V prípade potreby navrhujeme ďalšiu rehabilitačnú starostlivosť na vyššie špecializovaných pracoviskách.
FBLR sa nachádza v gynekologickom pavilóne na I. poschodí, pozostáva z jednej ošetrovacej jednotky s 12 lôžkami, z toho 6 lôžok štandardných a 6 lôžok na priamu platbu- nadštandardných. Na oddelení sa poskytuje zdravotná starostlivosť na vysokej profesionálnej úrovni. Lekári, fyzioterapeuti, sestry a iní zdravotnícki pracovníci pracujú spoločne v tíme a dosahujú stanovené ciele pri efektívnom využívaní poskytnutých zdrojov.
Pre pacientov je vypracovaný celodenný režim LTV – dýchacia gymnastika, cievna gymnastika, polohovanie, pasívne cvičenie, aktívne asistované cvičenie, ortostatický tréning, nácvik vertikalizácie a chôdze, reflexné a facilitačné techniky, manuálna lymfodrenáž, nácvik používania kompenzačných pomôcok. V rámci monitorovania efektivity rehabilitačného procesu sa priebežne hodnotí funkčný stav pacienta špeciálnymi testovacími metódami - goniometria, svalový test, dynamické testy chrbtice, FIM ( pri príjme a pri ukončení hospitalizácie pacienta).

Návštevné hodiny

po – pia 1500 – 1600
so – ne 1400 – 1600


Objednanie pacientov na hospitalizáciu (prvovyšetrenie)
Telefonicky na tel. čísle 041 / 5110 263 v pracovných dňoch v čase od 09.00 hod. do 14.30 hod.

Preklad pacientov z iných nemocničných zariadení
Telefonicky na tel. čísle 041 / 5110 263.
e-mailom:  

Vedúca sestra Mgr. Mária Uričková 041 5110 268
Registratúra Anna Kubalová    041 5110 268

Kontakty pracovísk

Lekári 041 5110 263  
Vyšetrovňa 041 5110 257  
Telocvičňa 041 5110 267  

 


Vytlačiť