Lôžková časť FBLR

Na oddelení FBLR – lôžkovej časti sú hospitalizovaní pacienti po operácii chrbtice, po implantácii endoprotéz bedrových a kolenných kĺbov, pacienti s neurologickým poškodením CNS a pacienti s poúrazovými stavmi. Hospitalizácia pacienta urýchľuje proces uzdravenia pacienta, jeho návrat do spoločnosti a tým zlepšuje kvalitu jeho života.
Základná rehabilitačná starostlivosť je poskytnutá ihneď podľa kapacitných možností formou prekladu v rámci nemocnice. U chronických pacientov sú termíny objednávané podľa poisťovní. V prípade potreby navrhujeme ďalšiu rehabilitačnú starostlivosť na vyššie špecializovaných pracoviskách.
FBLR sa nachádza v gynekologickom pavilóne na I. poschodí, pozostáva z jednej ošetrovacej jednotky s 12 lôžkami, z toho 6 lôžok štandardných a 6 lôžok na priamu platbu- nadštandardných. Na oddelení sa poskytuje zdravotná starostlivosť na vysokej profesionálnej úrovni. Lekári, fyzioterapeuti, sestry a iní zdravotnícki pracovníci pracujú spoločne v tíme a dosahujú stanovené ciele pri efektívnom využívaní poskytnutých zdrojov.
Pre pacientov je vypracovaný celodenný režim LTV – dýchacia gymnastika, cievna gymnastika, polohovanie, pasívne cvičenie, aktívne asistované cvičenie, ortostatický tréning, nácvik vertikalizácie a chôdze, reflexné a facilitačné techniky, manuálna lymfodrenáž, nácvik používania kompenzačných pomôcok. V rámci monitorovania efektivity rehabilitačného procesu sa priebežne hodnotí funkčný stav pacienta špeciálnymi testovacími metódami - goniometria, svalový test, dynamické testy chrbtice, FIM ( pri príjme a pri ukončení hospitalizácie pacienta).

Návštevné hodiny

po – pia 1500 – 1600
so – ne 1400 – 1600


Objednanie pacientov na hospitalizáciu (prvovyšetrenie)
Telefonicky na tel. čísle 041 / 5110 257 v pracovných dňoch v čase od 09.00 hod. do 14.30 hod.

 

Poverená vedúca sestra Mgr. Mária Uríčková 041 5110 268
Registratúra Anna Kubalová    041 5110 268

 

Kontakty pracovísk

Lekári 041 5110 263
Vyšetrovňa 041 5110 257
Telocvičňa 041 5110 267

 


Vytlačiť