O oddelení

Vedúca sestra

PhDr. Jarmila Mackovčáková

041 5110 537

Oddelenie

 

 
Sídlo oddelenia: Areál FNsP Žilina (objekt L, suterén)
 
Ordinačné hodiny na oddelení centrálnej sterilizácie:
Príjem materiálu:  700 – 800  pondelok – piatok, operačné sály celý deň
Sanitkári:  700 – 1200  pondelok – piatok
 
Výdaj materiálu:  700 – 800 hod.  pondelok a piatok aj poobede od 1300 – 1430 hod., operačné sály podľa dohody
Sanitkári:  700 – 1800 hod.              
 
Oddelenie centrálnej sterilizácie vykonáva kompletnú predsterilizačnú prípravu,dezinfekciu a sterilizáciu všetkých zdravotníckych pomôcok, kompletných operačných setov, špeciálnych laparaskopických setov a operačných prádlovych setov pre všetky operačné sály, lôžkové oddelenia a ambulantnú časť FNsP Žilina.
Poskytuje služby prípravy a sterilizáciu zdravotníckych pomôcok za priame platby pre privátne zariadenia a pre neštátnych lekárov, ktorí majú platnú zmluvu s vedením FNsP Žilina.
 
Na oddelení centrálnej sterilizácie prevádzame 2 druhy sterilizácie:
• Parnú sterilizáciu - autoklavovaním
• Chemickú sterilizáciu - formaldehydom

 
Oddelenie centrálnej sterilizácie je rozdelené na dve časti: ČISTÚ a NEČISTÚ stranu.
ČISTÚ stranu od nečistej oddeľuje filter, kde sa pracuje za prísnych hyg.- epid. podmienok so sterilným materiálom.
Tu sa prevádza kontrola sterilizácie, materiálu a triedenie materiálu podľa oblednávok jednotlivých oddelení a operačných sálov.
 
NEČISTÁ strana je rozdelená na jednotlivé boxy, kde sa postupne podľa druhu rozdelenia zdravotníckych pomôcok pripravujú na sterilizáciu (príjem materiálu, predsterilizačná príprava, mechanická očista, dezinfekcia, sušenie, balenie do vhodného obalového materiálu, zvolenie správneho druhu sterilizácie - chemická, autoklávovanie, aby nedošlo k poškodeniu zdravotníckej pomôcky).


Vytlačiť