Streetballisti opäť pomohli žilinskej onkológii

Na izbách onkologických pacientov hospitalizovaných v žilinskej nemocnici pribudli nové nočné stolíky. Vďaka športovo-charitatívnemu podujatiu Streetball proti rakovine sa podarilo vyzbierať 1.750 eur, ktoré finančne pokryli nákup štyroch stolíkov. Tohtoročná pomoc organizátorov pre žilinskú onkológiu začala ešte v máji, keď na oddelení pribudli tri nové klimatizácie. Darcovia zároveň priniesli doplnky stravy a liečivé čaje.

Liečba a starostlivosť o onkologických pacientov je veľmi náročná, dôležité je preto i prostredie a vybavenie pre ľudí bojujúcich so závažným ochorením. Ako uviedla primárka klinickej a radiačnej onkológie FNsP Žilina Dagmar Sudeková, nové stolíky a klimatizácia dopomôžu k zvýšeniu komfortu. „Pre našich pacientov sa snažíme vytvárať citlivé a domáce podmienky, ktoré im pomáhajú odpútať pozornosť od ich ochorenia a prísť na iné myšlienky. Samotná diagnóza je nielen fyzicky, ale aj psychicky náročná, preto je dôležitý prístup zdravotníkov a prostredie, v ktorom sa liečia,“ vysvetlila D. Sudeková s tým, že výnimočné streetballové turnaje priniesli oddeleniu finančné prostriedky už v minulých rokoch, vďaka čomu mohli zakúpiť špeciálnu podložku na manipuláciu s imobilnými onkologickými pacientmi, dva invalidné vozíky či nové televízory.

Športovo-charitatívne podujatie Streetball proti rakovine má za sebou už 14. ročník. Hlavným cieľom je protirakovinová osveta spojená s prevenciou, zdravým životným štýlom a športom. „Naše podujatie je pre každého bez rozdielu veku. Myšlienkou je upriamiť pozornosť na celospoločenský problém, ktorým je rakovina. Každý rok sa zapojí mnoho športovcov a priaznivcov streetballového športu, vďaka ktorým môžeme robiť tieto krásne veci,“ povedal šéf organizačného tímu a zároveň autor myšlienky projektu Roman Jantošík. Organizátori každoročne venujú výťažok z podujatia žilinskej pobočke Ligy proti rakovine na zlepšenie podmienok pre pacientov oddelenia klinickej a radiačnej onkológie FNsP Žilina.

Vedúca sestra žilinského onkologického oddelenia a členka Ligy proti rakovine Žilina Jana Ďurajková uviedla, že od roku 2010 streetbalisti podporili onkopacientov sumou vo výške viac ako 12.250 eur. „Aj s pomocou týchto nezištných darov môže žilinská onkológia každý rok skvalitňovať starostlivosť a zlepšovať prostredie našim pacientom. Úprimne ďakujeme najmä organizátorom a všetkým účastníkom podujatia,“ uzavrela J. Ďurajková.

FNsP ZA Na oddelení pribudli nové nočné stolíky aj klimatizácie