Sestry a ošetrovatelia tvoria v žilinskej nemocnici zhruba polovicu

Vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou v Žiline pracuje takmer 900 sestier, pôrodných asistentiek, praktických sestier – asistentov. Z celkového počtu zamestnancov tvoria necelú polovicu. Žilinská nemocnica vyzdvihla pri príležitosti dnešného Medzinárodného dňa sestier výnimočnú prácu ošetrovateľského personálu jednotlivých oddelení a ambulancií.

Medzinárodný deň sestier je pripomienkou narodenia zakladateľky moderného ošetrovateľstva a sesterského povolania Florence Nightingaleovej. Pre rok 2023 zvolila Medzinárodná rada sestier tému „Naše sestry. Naša budúcnosť.“ Ako priblížil riaditeľ FNsP Žilina Eduard Dorčík, sestry a ošetrovateľský personál sú nenahraditeľnou súčasťou zdravotníctva i samotnej medicíny. „Je dôležité nezabúdať, že ku kvalitnému poskytovaniu zdravotnej starostlivosti potrebujeme celý tím ľudí, ktorí dokážu len spoločnou prácou a úsilím zachraňovať životy, starať sa o zdravie našich pacientov. Sestry pri lôžkach, na operačných sálach či v ambulantných častiach sú pilierom každej nemocnice,“ uviedol E. Dorčík a doplnil, že v žilinskej nemocnici pracuje 860 sestier, pôrodných asistentiek, praktických sestier – asistentov. „Rok čo rok je náročnejšie získať kvalitný zdravotnícky personál, preto ma veľmi teší, že napriek náročnej situácii u nás počet ošetrovateľov postupne narastá. Len od januára pribudlo na našich oddeleniach 28 nových sestier. Verím, že prírastok bude pokračovať a tam, kde je to potrebné, budeme môcť o niečo viac posilniť kapacity,“ zdôraznil riaditeľ FNsP Žilina.

Žilinská nemocnica pravidelne oceňuje ošetrovateľský personál na tradičnom podujatí Sestra roka. Mimoriadne poďakovanie spolu s finančnou odmenou si aj tento rok prevezmú pracovníci v kategóriách Sestra, Ambulantná sestra, Praktická sestra, Nováčik a Manažérka ošetrovateľstva. Najdlhšie slúžiace sestry zároveň uvedú do Siene slávy. Námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť v žilinskej nemocnici Gabriela Tvrdá priblížila, že najbližšie slávnostné oceňovanie sa uskutoční 8. júna 2023. „Je to jedinečná príležitosť ako vyzdvihnúť prácu sestier, ktoré profesionálne, ale i ľudsky vykonávajú svoje povolanie na vysokej úrovni. Som hrdá, že v našej nemocnici máme vynikajúci tím ošetrovateľského personálu, sestry, pôrodné asistentky, na ktoré sa môžeme spoľahnúť a tiež vďaka ktorým odchádzajú naši pacienti z nemocnice spokojní,“ dodala G. Tvrdá.

Riaditeľ FNsP Žilina navštívil v piatok 12. mája 2023 všetky oddelenia žilinskej nemocnice a sestrám osobne doniesol špeciálne poďakovanie v podobe sladkých koláčikov z dielne študentov a pedagógov Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Čadci. „Úprimne ďakujem našim sestrám, ošetrovateľkám, ošetrovateľom, ktorí si nielenže vybrali túto náročnú profesiu, ale zároveň ju vykonávajú odborne a srdcom. Nie sú len láskavými sprievodcami pacientov, sú vzdelanými, talentovanými zdravotníckymi pracovníkmi a zvyšujú kredit našich odborných pracovísk. Patrí im naša srdečná vďaka,“ pripomenul E. Dorčík.

IMG 5901