Žilinská nemocnica pripravuje projekt výstavby nového pavilónu

Projekt výstavby nového pavilónu urgentnej medicíny Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Žiline vstúpil do procesu posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie. Žilinská nemocnica získala finančnú podporu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky vo výške 100-tisíc eur na prípravné investičné práce, ktoré priebežne realizuje od roku 2020. Projekt smeruje k získaniu územného rozhodnutia.

Sedemposchodový pavilón urgentnej medicíny s celkovou podlahovou plochou viac ako sedem hektárov a vlastným heliportom by mohol vyrásť v blízkosti pavilónu gynekológie a pôrodníctva na území súčasných záchytných parkovísk. Investičný zámer v predpokladanej hodnote 122 miliónov eur (bez DPH) počíta s 343 lôžkami, 17 operačnými sálami, moderným urgentným príjmom II. typu, systémom potrubnej pošty a ďalším štandardným aj špeciálnym medicínskym i vnútorným vybavením. Súčasťou stavby bude tiež ďalších 400 parkovacích miest.

Žilinská nemocnica je treťou najväčšou fakultnou nemocnicou na Slovensku so spádom štvrť milióna obyvateľov. „Patríme medzi absolútne najvyťaženejšie zdravotnícke zariadenia. Náš pavilónový typ oddelení je pre akútnu medicínu v rozsahu, v akom ju u nás poskytujeme, nevhodný a odráža sa na efektivite, ale rovnako na čakacích dobách pre pacientov. Len na urgentnom príjme ročne ošetríme 50-tisíc ľudí, čo je najviac spomedzi všetkých nemocníc nielen v Žilinskom kraji, ale aj v rámci Slovenska. V Žiline preto potrebujeme adekvátne podmienky v súlade s počtom výkonov, ktoré tu realizujeme,“ zdôraznil riaditeľ FNsP Žilina s tým, že vybudovanie nového pavilónu urgentnej medicíny je nevyhnutné k zvýšeniu kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti, no zároveň ide o prirodzený a hospodárny krok vzhľadom na plánovanú optimalizáciu slovenských nemocníc.

V pavilóne urgentnej medicíny by mali okrem urgentného príjmu nájsť svoje miesto jednotlivé operačné oddelenia Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Žiline. Ako priblížil námestník pre investície a rozvoj FNsP Žilina Juraj Váňa, nový koncept pozitívne zmení a výrazne zlepší činnosť nemocnice. „Centrálne operačné sály, centrálne JIS a rozdelenie lôžok podľa klastrov je vízia, ktorá skvalitní, zefektívni poskytovanie zdravotnej starostlivosti a zároveň zoptimalizuje naše personálne vybavenie. Cieľom je vytvoriť moderný systém prospešný pre pacienta a celý personál žilinskej nemocnice, ktorý si krajské mesto a jeho obyvatelia právom zaslúžia,“ dodal J. Váňa. Uvoľnenie lôžkových jednotiek po presťahovaní operačných odborností do nového pavilónu umožní rozšíriť lôžka následnej zdravotnej starostlivosti a ostatným oddeleniam upraviť svoje priestory. „Takýmto spôsobom dokážeme propacientsky zmeniť dispozíciu izieb, zachovať počet lôžok, no súčasne znížiť počet pacientov na jednej izbe s vlastnými sociálnymi zariadeniami. Nehovoriac o mimoriadne dôležitom kroku – snahe vrátiť do Žiliny v minulosti zrušené lôžkové oddelenia, ktoré nám nesmierne chýbajú, a to infekčné a pľúcne oddelenie,“ doplnil námestník pre investície a rozvoj žilinskej nemocnice.

Po vydaní územného rozhodnutia bude projekt FNsP Žilina pripravený na vysúťaženie zhotoviteľa. „Zásluhou intenzívnej práce a aktivít, ktoré sme vlastnými silami napriek mnohým prekážkam realizovali posledné tri roky, sme dobre nachystaní a po vydaní územného rozhodnutia bude investícia vhodná na možné financovanie zo zdrojov Plánu obnovy či iných štrukturálnych fondov,“ uviedol riaditeľ žilinskej nemocnice. Významným benefitom, ktorý môže iným uchádzačom chýbať, je podľa jeho slov predovšetkým súlad s dotknutým územným plánom a dostatočná kapacita inžinierskych sietí. „Vďaka vynikajúcej spolupráci s mestom Žilina počíta územný plán s výstavbou nášho nového pavilónu a  dokonca by nemalo dôjsť ani k ťažkostiam s priľahlými pozemkami, na ktorých chceme budovu postaviť. Tento fakt má strategicky veľký význam a môže byť rozhodujúci pri časovom ohraničení, s ktorým sa spája čerpanie štrukturálnych fondov,“ informoval E. Dorčík. V prípade dodržania časového harmonogramu a získania financovania by mohol nový pavilón urgentnej medicíny žilinskej nemocnice nabrať reálne kontúry v roku 2026.

IMG 5777