Novým prezidentom Slovenskej chirurgickej spoločnosti sa stal žilinský primár

Novým prezidentom Slovenskej chirurgickej spoločnosti (SCHS) sa na nasledujúce štvorročné obdobie stal primár oddelenia chirurgie Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Žiline Juraj Váňa. Vo funkcii vystriedal Jozefa Radoňaka. Na zasadnutí SCHS o tom 19. apríla 2023 rozhodli novozvolení členovia výboru.

Vedenie chirurgickej spoločnosti je historicky prvýkrát obsadené lekárom FNsP Žilina. Primár žilinskej chirurgie Juraj Váňa pôsobil od roku 2018 ako člen výboru SCHS, v aktuálnom funkčnom období ho členovia spoločnosti zvolili v korešpondenčnom hlasovaní do výboru opätovne. Ten následne rozhodol o jeho novej pozícii prezidenta. „Úprimne si vážim podporu a ďakujem každému, kto k nomináciám pristúpil zodpovedne a zapojil sa do volieb. Osobne dúfam, že sa nám podarí znovu oživiť Slovenskú chirurgickú spoločnosť, ktorej činnosť je mimoriadne dôležitá,“ zdôraznil J. Váňa s tým, že SCHS zastupuje takmer 800 chirurgov na celom Slovensku. Podľa jeho slov ide o lekárov pôsobiacich vo veľkých i menších nemocniciach, no zároveň chirurgov zabezpečujúcich starostlivosť o pacientov v spádových ambulanciách či v samostatných pracoviskách jednodňovej chirurgie. „Každé oddelenie má svoje špecifiká, svoje problémy, avšak sme odborná spoločnosť všetkých chirurgov na Slovensku, a tak chcem k tejto pozícii aj pristupovať,“ uviedol Juraj Váňa.

Novozvolenému prezidentovi Slovenskej chirurgickej spoločnosti zablahoželal riaditeľ FNsP Žilina Eduard Dorčík. „Pre žilinskú nemocnicu je veľká česť a pocta, že máme zástupcu vo vedení významnej celoslovenskej odbornej spoločnosti. Pánovi primárovi Váňovi úprimne gratulujem a ďakujem za dlhoročnú prácu v prospech rozvoja oddelenia chirurgie i celej našej nemocnice. V novej pozícii mu prajem veľa úspešných zmien, ktoré, verím, pomôžu v príprave a vzdelávaní ďalších špecialistov v chirurgických odbornostiach, zároveň v zlepšení podmienok, čo sa v konečnom dôsledku pretaví do skvalitnenia zdravotnej starostlivosti v ústavných aj ambulantných zariadeniach,“ uviedol riaditeľ žilinskej nemocnice E. Dorčík a súčasne ocenil prácu všetkých zamestnancov FNsP Žilina, ktorí sa v pozíciách odborných spoločností, dôležitých pracovných skupín v rámci rezortu zdravotníctva podieľajú na významných projektoch v oblasti zdravotníctva.

Doc. MUDr. Juraj Váňa, PhD. nastúpil do žilinskej nemocnice ako absolvent medicíny v roku 1999. Popri špecializáciám v odbore chirurgia, gastroenterologická chirurgia, onkológia v chirurgii absolvoval doktorandské štúdium a docentúru v odbore chirurgia. Momentálne je v špecializačnej príprave v odbore detská chirurgia. Od roku 2013 pracuje v pozícii primára oddelenia chirurgie Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Žiline, kde súčasne pôsobí ako námestník pre investície a rozvoj. Zaslúžil sa o zriadenie jediného centra v rámci Slovenskej republiky – špecializovaného Pracoviska pre malígne ochorenia peritoneálneho povrchu a HIPEC so sídlom v žilinskej nemocnici. Je členom Dozornej rady Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. V roku 2018 aj 2023 bol zvolený za člena výboru Slovenskej chirurgickej spoločnosti. V apríli 2023 sa stal prezidentom Slovenskej chirurgickej spoločnosti.

 FNsP ZA Doc. MUDr