Nemocnica v Žiline zvýšila svoj rating a postúpila v rebríčku slovenských nemocníc

Fakultná nemocnica s poliklinikou v Žiline zaznamenala v aktuálnom hodnotení Nemocnice roka 2022 najvýraznejšie zlepšenie, čím získala ocenenie skokan roka a zároveň titul štvrtej najlepšej slovenskej nemocnice v kategórii fakultných a univerzitných nemocníc. Opätovne sa tak dostala do čela rebríčka najkvalitnejších slovenských zdravotníckych zariadení.

V porovnaní s predchádzajúcim rokom si žilinská nemocnica vylepšila rating o viac ako dva body a v komplexnom hodnotení realizovanom inštitútom INEKO sa posunula o ďalšiu priečku vyššie. Podľa údajov zverejnených na webstránke www.kdesaliecit.sk zaznamenala FNsP Žilina medziročný nárast najmä vo výsledkoch indikátorov kvality, spokojnosti pacientov a hospodárenia. „Som mimoriadne hrdý na výsledok, ktorý sa podarilo dosiahnuť vďaka dlhodobej aktivite všetkých zamestnancov našej nemocnice, ktorí odvádzajú náročnú a vynikajúcu prácu. Rok čo rok sa kontinuálne posúvame vyššie a dokazujeme, že v Žiline sa robí kvalitná medicína,“ uviedol riaditeľ žilinskej fakultnej nemocnice Eduard Dorčík, ktorý naďalej vidí priestor na zlepšovanie. „Mimoriadne oceňujeme snahu inštitútu INEKO poskytovať v rebríčku komplexné dáta s cieľom nastaviť nemocniciam zrkadlo, ukázať nám silné, ale i slabé stránky, na ktorých potrebujeme ďalej pracovať. Predovšetkým ďakujeme za opravu údajov pri indikátore rehospitalizácií, kde sme upozornili na nepresnosť vo výpočtoch. Vďaka vzájomnej spolupráci sa nám podarilo tento nedostatok opraviť, čím sme získali relevantné dáta odrážajúce reálnejšie výsledky,“ priblížil E. Dorčík.

Rebríček Nemocnice roka 2022 hodnotí slovenské nemocnice podľa vybraných ukazovateľov kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti, operačných skúseností lekárov, náročnosti diagnóz, spokojnosti pacientov, hospodárenia a transparentnosti. Až v štyroch zo šiestich oblastí získala žilinská nemocnica nadpriemerný rating či výraznejší nárast.  „V rámci našej kategórie sme na Slovensku druhou najlepšie hospodáriacou nemocnicou a z hľadiska transparentnosti sme sa znovu udržali v najlepšej trojke. Teší ma, že neustále rastieme aj z pohľadu kvality a veľmi vysoko sa držíme tiež v porovnaní náročnosti diagnóz. Vďaka patrí predovšetkým zamestnancom žilinskej nemocnice. Každý deň posúvajú naše oddelenia vpred  a sú tým najdôležitejším pilierom všetkých zmien k lepšiemu,“ doplnil riaditeľ FNsP Žilina.

IMG 1144