Budúce mamičky môžu v žilinskej nemocnici absolvovať komplexný kurz prípravy na pôrod

Fakultná nemocnica s poliklinikou v Žiline otvára nové kurzy psychofyzickej prípravy na pôrod pre všetky budúce mamičky.

Po prestávke vynútenej pandémiou sa budú môcť rodičky opätovne zúčastniť plnohodnotného konceptu lekcií a cvičení pod vedením skúsených pôrodných asistentiek a laktačných poradkýň žilinskej nemocnice, ktoré ich prakticky a teoreticky pripravia na nadchádzajúce obdobie pôrodu i materstva. Prvé dva kurzy začínajú už v utorok 13. septembra 2022, voľných je posledných pár miest.

Psychofyzickú prípravu na pôrod povedú pôrodné asistentky oddelenia gynekológie a pôrodníctva FNsP Žilina Mária Košútová a Andrea Mintálová. Koncept jednotlivých kurzov individuálne zostavili na základe dlhoročných znalostí priamo z pôrodnej sály, početných kurzov, odborných školení, reálnych skúseností a potrieb rodičiek. „Počas štyroch stretnutí si spolu prejdeme rôzne témy od psychických a fyziologických zmien počas tehotenstva, cez očakávané vyšetrenia pri príjme v pôrodnice, zostavenie pôrodného plánu až po samotný pôrod, obdobie šestonedelia, dojčenie a starostlivosť o novorodenca. Našou úlohou je pripraviť budúce mamičky na pôrod a následné obdobie po ňom, pokúsiť sa odstrániť strach, ktorý prirodzene prežívajú, vďaka čomu sa budú cítiť istejšie, pokojnejšie,“ uviedla lektorka predpôrodnej prípravy M. Košútová s tým, že súčasťou každého stretnutia je zároveň podporné cvičenie a tehotenská jóga. „Okrem štandardnej problematiky sme sa rozhodli oboznámiť ženy aj  s inými možnosťami a metódami, ako sa efektívne pripraviť na pôrod, podporovať pôrodný mechanizmus a byť aktívnymi účastníčkami v celom procese. Našou snahou je, aby mali rodičky o pôrode u nás reálne predstavy a poznali tiež alternatívne prístupy v starostlivosti, ktoré môžu v žilinskej pôrodnici bezpečne a s dôverou využívať,“ dodala A. Mintálová, ktorá sa venuje napríklad i ženskej bylinnej náparke, aromaterapii či ďalším jemným technikám.

Kurz predpôrodnej prípravy je určený pre všetky nastávajúce mamičky najskôr od 28. týždňa tehotenstva. Primár gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia žilinskej nemocnice Martin Sudek považuje prípravu za mimoriadne dôležitú. „Pôrod je pre mnohé ženy veľkou neznámou, preto pomáha, ak sú na jeho priebeh a jednotlivé fázy dobre pripravené. Z mojich skúseností môžem potvrdiť, že ženy, ktoré absolvujú takýto kurz, rodia oveľa pokojnejšie a sú v lepšej psychickej pohode s menším rizikom popôrodných komplikácií,“ vysvetlil primár oddelenia gynekológie a pôrodníctva FNsP Žilina, podľa ktorého predpôrodnú prípravu vyhľadávajú najmä prvorodičky, no taktiež sa jej zúčastňujú viacnásobné mamičky. „V žilinskej pôrodnici sa toho veľa zmenilo, prinášame vyšší komfort, v spolupráci s novorodeneckým oddelením kvalitnú starostlivosť o matku a dieťa. Som rád, že do nemocnice vraciame predpôrodné kurzy, o ktoré je u nás mimoriadny záujem, pretože sú vedené skúsenými profesionálkami priamo z praxe,“ doplnil M. Sudek.

Psychofyzická príprava na pôrod pre budúce mamičky bude prebiehať v žilinskej pôrodnici od septembra vždy v utorok v štvortýždňovom intervale. Prvé lekcie začínajú v utorok 13. septembra 2022. Záujemkyne sa môžu prihlásiť na emailovej adrese . Všetky potrebné informácie o kurze sú dostupné na www.fnspza.sk v sekcii Informácie pre pacientov alebo priamo v sekcii oddelenia gynekológie a pôrodníctva FNsP Žilina.

LEKTORKY predpôrodnej prípravy na pôrod FNsP Žilina

Mgr. Mária Košútová

Mgr. Mária KošútováPôrodná asistentka oddelenia gynekológie a pôrodníctva FNsP Žilina, laktačná konzultantka, asistentka výživy a mamička dvoch chlapcov. Absolventka druhého stupňa vzdelania Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine v odbore pôrodná asistencia. Získala plnohodnotné vzdelanie v odbore Asistent výživy, absolvovala mnoho významných certifikačných kurzov a workshopov, ako napríklad vzdelávanie profesionálneho laktačného konzultanta v Inštitúte pre podporu dojčenia, základný kurz symptotermálnej metódy plánovaného rodičovstva, fyziotréning a cvičenie v tehotenstve, fyziotréning po pôrode zameraný na problematiku diastázy a fyziotréning panvového dna. K ďalším významným kurzom, ktoré absolvovala, patrí tiež Rebozo a Sprievodkyňa zdravým tehotenstvom a pôrodom u Anny Kohútovej v Českej Republike. Praktické skúsenosti získala na oddelení gynekológie a pôrodníctva v žilinskej nemocnici a počas odbornej zahraničnej stáže na gynekologicko-pôrodníckom oddelení v českej Nemocnici Havlíčkův Brod. Teoretickej príprave a cvičeniam s tehotnými ženami sa začala intenzívne venovať v rámci rodičovskej dovolenky v súkromnom zariadení. Dodnes neustále pokračuje v práci a zároveň rozširovaní svojich vedomostí i zručností ako pôrodná asistentka na pôrodnej sále vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou v Žiline. Mária je zároveň lektorkou psychofyzickej prípravy na pôrod v žilinskej nemocnici a taktiež vedie online prípravy pre mamičky zo Slovenska a Čiech.

 

Mgr. Andrea Mintálová

Mgr. Andrea MintálováKurzom ženy prevedie aj pôrodná asistentka oddelenia gynekológie a pôrodníctva FNsP Žilina a laktačná konzultantka, ktorá je mamičkou dvoch dcér. Vyštudovala magisterský stupeň v študijnom programe pôrodná asistencia na Jesseniovej lekárskej fakulte v Martine. Pravidelne sa zúčastňuje na vzdelávacích aktivitách, momentálne ju čaká štúdium certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti Psychofyzická príprava na pôrod na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave. Získala certifikát Sprievodkyňa zdravým tehotenstvom a pôrodom, Rebozo ako nástroj jemnej starostlivosti o tehotnú ženu a ženy po pôrode pod odbornou záštitou významnej českej pôrodnej asistentky Anny Kohútovej. Aktívne vykonáva aj prácu profesionálnej laktačnej konzultantky Inštitútu pre podporu dojčenia. Je tiež lektorkou gravid jógy, jógy po pôrode a masáže bábätiek. Okrem toho sa venuje aromaterapii, ženskej bylinnej náparke, relaxácii a jemným technikám a alternatívnym prístupom v starostlivosti o ženy v období tehotenstva, pôrodu a popôrodného obdobia.