PODMIENKY NÁVŠTEV HOSPITALIZOVANÝCH PACIENTOV

Na základe vývoja epidemickej situácie sú s platnosťou od soboty 23.4.2022 povolené návštevy hospitalizovaných pacientov podľa nižšie uvedených podmienok, ktoré sú jednotne platné pre všetky lôžkové oddelenia FNsP Žilina.

 

NÁVŠTEVY SÚ POVOLENÉ:

  • výhradne pre pacientov na necovidových oddeleniach a pre pacientov bez podozrenia na ochorenie COVID-19,
  • v čase návštevných hodín 14:00 – 16:00 h,
  • na štandardnom lôžku môžu byť najviac 2 návštevníci súčasne na jednej izbe po dobu maximálne 15 minút (predĺženie doby návštevy len na základe rozhodnutia prítomného ošetrujúceho personálu),
  • na lôžku JIS môže byť najviac 1 návštevník súčasne na jednej izbe/boxe po dobu maximálne 15 minút (predĺženie doby návštevy len na základe rozhodnutia prítomného ošetrujúceho personálu).

V prípade detských pacientov hospitalizovaných so sprevádzajúcou osobou nie je návšteva ďalšími osobami povolená.

 

NÁVŠTEVA JE POVINNÁ:

  • po celú dobu pobytu v zdravotníckom zariadení mať riadne nasadenú ochranu horných dýchacích ciest – RESPIRÁTOR (bez výdychového filtra s klasifikáciou najmenej FFP2 podľa normy STN EN 149+A1),
  • pred a po návšteve si riadne vydezinfikovať ruky,
  • dodržiavať pokyny personálu.

NAVŠTÍVIŤ PACIENTA NEMÔŽE:

  • osoba pozitívne testovaná na ochorenie COVID-19,
  • osoba, ktorá bola v kontakte s osobou pozitívne testovanou na ochorenie COVID-19,
  • osoba, ktorá má príznaky ochorenia COVID-19.

Žiadame návštevníkov, aby nezatajovali akékoľvek vyššie uvedené skutočnosti, ktoré môžu byť priamym ohrozením pre pacientov s oslabenou imunitou. Infikovanie hospitalizovaného pacienta ochorením COVID-19 môže mať fatálne následky.

 

Mimoriadnu výnimku z návštev mimo platných podmienok môže v prípadoch hodných osobitného zreteľa udeliť primár oddelenia, prípadne určený zástupca.

 

Ďakujeme, že rešpektujete prijaté opatrenia a chránite seba i svojich blízkych.