Príhovor zamestnancom FNsP Žilina

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

 

rok 2020 je rokom, na ktorý nezabudneme. Stal sa rokom lásky a spolupatričnosti, no zároveň rokom nenávisti a hádok. Bol to rok nových informácií, no zároveň veľkých obáv z nepoznaného. Tiež to bol plodný rok príchodu nového života, no zároveň rok až príliš mnohých bolestivých ľudských strát.

 

Vianočné obdobie je tradične špecifické svojou krehkosťou, atmosférou, ktorá sa zopakuje len raz v roku, nádychom niečoho neopísateľného, čo napĺňa ľudí radosťou, pokojom a láskou. Ľudia v tomto období nevyhnutne túžia po prítomnosti rodiny, blízkych a milovaných. V nemocnici však nikdy nebolo nič neobvyklé, že aj na Štedrý deň, vianočné sviatky, Silvester či Nový rok sme nezatvorili naše brány a ostali v práci pre pacientov. Nikto nežiadal, aby pre to verejnosť tlieskala, fotila Vás, písala o tom na titulkách v novinách. Aj keď by ste si to zaslúžili každý jeden rok, každý jeden deň. No tentokrát tú silu pozitívnej energie zvonku potrebujeme. Potrebujeme Vám pripomenúť, že aj keď to mnohí vnímate ako svoju prirodzenú povinnosť, poslanie, prácu, je to niečo viac. Niečo, čo si potrebujeme úprimne vážiť, poďakovať, vyjadriť úctu. Pre každého zdravotníka i nezdravotníka našej nemocnice.

 

Ťažko sa nám píše vianočné prianie, ktoré by za normálnych okolností znelo úplne inak. Popriali by sme Vám čo najviac pokojných dní v kruhu rodiny a blízkych, zdravia, v láske a pohode prežité vianočné sviatky. Dnes vieme, že takéto prianie, bohužiaľ, nemôžeme venovať všetkým. Mnohí z Vás museli zmeniť svoje oddelenia, opustiť dlhoročné kolektívy, pracovať na hranici únosnosti, pomáhať tam, kde nám začali sily dochádzať, zmeniť si vianočné služby, ktoré si predstavovali inak. Napriek tomu veríme, že vďaka Vašej obetavosti a spolupatričnosti, ktorej sila nám tento rok vyrazila dych a len vďaka ktorej sme mohli zvládnuť posledné mesiace, zvládneme aj nadchádzajúce týždne. 

 

Naše vianočné a novoročné želanie je preto veľmi prosté. Prajeme Vám, aby sme sa opäť mohli vrátiť k normálnej práci, aby sa kolektívy znovu spojili vo svojich pôvodných oddeleniach, aby sme si mohli vychutnať spoločné vianočné kapustnice či len bežné posedenia pri obede, aby sme nemuseli každý týždeň počítať kolegov v karanténe a mohli stráviť viac času so svojimi rodinami, priateľmi a blízkymi. Do nového roku 2021 Vám želáme viac všetkého, čo chýba, menej všetkého, čo prekáža. Nech je zdravý, láskavý a prívetivejší ako ten predchádzajúci.

 

Sme úprimne vďační a vážime si Vašu prácu venovanú žilinskej nemocnici počas celého roka. Ďakujeme za všetko.

 

Prajeme Vám čo možno najkrajšie vianočné dni, šťastný Nový rok a úspešný vstup do jeho nových, lepších dní. 

 

S úctou

 

Ing. Igor Stalmašek, MBA

generálny riaditeľ

 

MUDr. Igor Bízik, MBA

medicínsky riaditeľ

 

Ing. Peter Braška, MBA

ekonomický riaditeľ