„Priatelia Stonožky“ darovali nemocnici už viac ako 100-tisíc eur

Občianske združenie „Priatelia Stonožky" aj tento rok podporilo Fakultnú nemocnicu s poliklinikou v Žiline sumou 9.860 eur získanou z vlaňajšieho predaja deťmi maľovaných vianočných pohľadníc a príspevkov prostredníctvom 2 % z daní. Celková suma, ktorú od roku 2002 členovia žilinského združenia nemocnici darovali, tak prekročila už rekordných 100-tisíc eur. 

 

Stonožkári, ako sa členovia občianskeho združenia nazývajú, priniesli do materiálno-technického a prístrojového vybavenia FNsP Žilina finančnú investíciu už po 18.-krát. Tohtoročné symbolické darovacie listiny si v stredu 23. septembra 2020 prevzali zástupcovia deviatich oddelení FNsP Žilina – oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, dermatovenerológie, lôžková aj ambulantná časť oddelenia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, oddelenie chirurgie, neonatológie, neurológie, úrazovej chirurgie a vnútorného lekárstva. „Občianske združenie „Priatelia Stonožky" podporuje našu nemocnicu od roku 2002 a celková suma, ktorú nám za ten čas nezištne darovalo, dosiahla aktuálne už neuveriteľných 101.414,26 eur a 3.156 USD. Napriek tomu, že ide o malé združenie, predstavuje jedného z našich najväčších partnerov, keďže investícia vo výške 100-tisíc eur je skutočne výnimočná. Pani Daniele Popluhárovej, vedúcej celého projektu, a priateľom, ktorí jej pomáhajú, patrí v mene našich zamestnancov a pacientov žilinskej nemocnice úprimná vďaka," priblížil generálny riaditeľ FNsP Žilina Igor Stalmašek. Tento rok mohli podľa jeho slov vďaka finančnému daru Stonožkárov nemocničné oddelenia zakúpiť mnohé potrebné vybavenia pre pacientov. „Sú to napríklad infúzne stojany, snímače na meranie hladiny kyslíka v krvi novorodencov, televízie do izieb pre neurologických pacientov, vybavenie novej preväzovne traumatológie a rôzne ďalšie položky," priblížil generálny riaditeľ žilinskej nemocnice. 

 

2046 fnsp zaoz priatelia stonozky odovzdalo zilinskej nemocnici financny dar uz po 18 krat jpg

 

Občianske združenie „Priatelia Stonožky" získava finančné prostriedky z predaja vianočných pohľadníc, ktoré maľujú žiaci ZŠ Jarná, ZUŠ Ferka Špániho a ZUŠ L. Árvaya v Žiline, tiež z podielových daní, zbierok a iných akcií. „Oceňujeme výbornú spoluprácu a podporu vedenia FNsP v Žiline ako aj zdravotných sestier, ktoré rozšírili spektrum predajných kanálov „stonožkových" pohľadníc a vlastnou aktivitou pomáhajú získavať financie na skvalitnenie zdravotnej starostlivosti o pacientov na svojich oddeleniach," uviedla predsedníčka OZ „Priatelia Stonožky" Daniela Popluhárová.

 

2045 fnsp zatohtorocne vianocne pohladnice budu v predaji uz od oktobra jpg

 

Vianočné pohľadnice pre tento rok si budú môcť pacienti v žilinskej nemocnici zakúpiť od 15. októbra 2020. Viac informácií nájdu záujemcovia tiež na webstránke Občianskeho združenia „Priatelia stonožky" na www.centipedefriend.org.