Školský rok začína aj deťom v žilinskej nemocnici 2020/21

V stredu začína nový školský rok tiež pacientom na oddelení pediatrie a pediatrickej ortopédie vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou v Žiline. Už 94 rokov tu pôsobí Základná škola s Materskou školou pri zdravotníckom zariadení v Žiline, ktorá je od roku 2006 organizačnou zložkou Spojenej školy J. M. Hurbana 36, Žilina.

 

 

2036 20200827105448 jpg 

Špeciálne vyučovanie prebieha v učebni Osmijanko na prízemí detského oddelenia a rovnako individuálne priamo na izbách. „Zúčastňujú sa všetci pacienti, ktorým to zdravotný stav dovoľuje, ročne ide približne o 250 detí mladšieho školského veku a 350 žiakov staršieho školského veku. Práve podľa zdravotného stavu absolvujú žiaci denne buď jednu, dve alebo tri vyučovacie hodiny," priblížila učiteľka ZŠ a MŠ pri zdravotníckom zariadení v Žiline Adriana Puchoňová. Podľa jej slov je najobľúbenejším predmetom slovenský jazyk a literatúra, najviac bavia deti skupinové aktivity a zážitkové vyučovanie. U starších školákov prevláda práca s počítačmi a interaktívnou tabuľou.

 

2037 20200827111109 jpg 

Súčasťou školy je v žilinskej nemocnici aj školský klub detí, kde si môžu pacienti rozvíjať svoju tvorivosť i kreativitu využívaním netradičných výtvarných a pracovných techník. „Samotné vyučovanie a poobedné aktivity majú pre deti veľký význam, pomáhajú odbúravať stres z neznámeho nemocničného prostredia a tiež odpútavajú pozornosť od samotnej choroby či vyšetrení," doplnila A. Puchoňová.