Deň sestier si mimoriadne pripomenuli virtuálne

Pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier si aj Fakultná nemocnica s poliklinikou v Žiline pripomína 12. máj – deň narodenia zakladateľky moderného ošetrovateľstva Florence Nightingaleovej. Úlohu a výnimočné poslanie sestry zdôrazňuje žilinská nemocnica každoročne prostredníctvom tradičného oceňovania sestier a pôrodných asistentiek. Tento rok však slávnostné podujatie obmedzila mimoriadna epidemiologická situácia.


„Napriek tomu, že sa dnes nemôžeme s našimi sestrami a pôrodnými asistentkami spoločne stretnúť, podať im ruku, osobne sa poďakovať či potešiť ich malým kvietkom, o to úprimnejšie im vyjadrujeme našu vďaku a úctu takýmto spôsobom," priblížili členovia Rady riaditeľov FNsP Žilina, generálny riaditeľ Igor Stalmašek, medicínsky riaditeľ Igor Bízik a ekonomický riaditeľ Peter Braška. Podľa ich slov je v žilinskej nemocnici zamestnaných až 649 sestier a 35 pôrodných asistentiek. „Naše sestry a pôrodné asistentky tvoria viac ako tretinu zo všetkých pracovníkov nemocnice a sú teda prirodzene jedným z veľmi dôležitých pilierov, na ktorých stojí zdravotníctvo a poskytovanie starostlivosti pre pacientov. Odbornosť ide ruka v ruke s ľudskosťou, citom a pochopením, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou, poslaním ošetrovateľstva. V mene celej nemocnice preto ďakujeme za každý úsmev, pomoc, pohladenie, profesionálny zákrok, obetavosť nad rámec bežnej práce, ktorú denne sestry venujú našim pacientom a svojim kolegom. Aj vďaka tomu je naša nemocnica lepším miestom, máme spokojnejších pacientov a posúvame sa vpred," zdôraznili.

 

1947 fnsp zaminulorocne ocenovanie sestier a porodnych asistentiek zilinskej nemocnice jpg

 

Vzhľadom na pretrvávajúce bezpečnostné obmedzenia pripravila Rada riaditeľov žilinskej nemocnice pre sestry a pôrodné asistentky tento rok špeciálne videopoďakovanie, ktoré zverejnila na sociálnej sieti – oficiálnej Facebook stránke Fakultnej nemocnice s poliklinikou Žilina. „Takýto Deň sestier si nepredstavoval nikto z nás. Namiesto podania ruky či osobného stretnutia sme naše ruky zamestnali pokračovaním práce v zlepšovaní pracovných podmienok v nemocnici a kvietky, aj keď by boli krásne, sme radšej nahradili nákupmi rúšok a iných ochranných pomôcok. Veríme, že nám túto malú zmenu sestry tento rok odpustia a po uvoľnení opatrení si to spoločne vynahradíme," doplnili I. Stalmašek, I. Bízik a P. Braška.