Vedecká pracovná schôdza Spolku lekárov Žilina, Interné oddelenie - 7.6.2012