Situácia v nemocnici je priaznivejšia, v okrese uvoľnia sprísnené opatrenia

Fakultná nemocnica s poliklinikou v Žiline eviduje za posledný týždeň pokles počtu hospitalizovaných pacientov s ochorením COVID-19. Z hranice 100 obsadených lôžok pretrvávajúcej prevažne v rámci druhej polovice marca a začiatkom apríla sa konečne podarilo zostúpiť. K dnešnému dňu sa v nemocnici nachádza 72 pacientov s ochorením nového koronavírusu. Vzhľadom na mierne zlepšenie hygienicko-epidemiologickej situácie preto dnes Bezpečnostná rada okresu Žilina rozhodla o uvoľnení sprísnených regionálnych opatrení prijatých dňa 17. marca 2021 pre okresy Žilina a Bytča.

Ako informoval generálny riaditeľ FNsP Žilina Igor Stalmašek, sprísnenie opatrení iniciovala ešte v marci samotná nemocnica z dôvodu nárastu počtu hospitalizovaných pacientov s ochorením nového koronavírusu. „Situácia bola náročná tiež v okolitých zdravotníckych zariadeniach, mali sme preto obavu, aby sa nenaplnil tzv. nitriansky scenár. Vznikol by veľký problém s prijímaním pacientov a poskytovaním adekvátnej zdravotnej starostlivosti. Do tohto stavu sme sa nechceli dostať, preto sme okamžite oslovili okresný úrad a požiadali o zvolanie mimoriadnej bezpečnostnej rady," priblížil I. Stalmašek, podľa ktorého sa práve prijatím tvrdších pravidiel podarilo situáciu ustáliť. „Aj na základe toho, že išlo o výzvu samotnej nemocnice, ľudia sa k tomu postavili zodpovedne, rozumne a opatrenia začali dodržiavať, a to napriek frustrácii a únave z už dlhotrvajúceho stavu obmedzení, za čo im vyjadrujeme veľkú vďaku. Rovnako treba poďakovať okresnému úradu, regionálnemu úradu verejného zdravotníctva, bezpečnostným zložkám a najmä personálu v nemocniciach za ich mimoriadne nasadenie. Len vďaka tejto spolupráci sa nám podarilo zabrániť ďalšiemu nárastu a vyhli sme sa komplikáciám, množstvu úmrtí, ktorými si, žiaľ, prešli začiatkom roka práve v Nitre," zdôraznil generálny riaditeľ žilinskej nemocnice.

 

fnspza situacia v nemocnici sa mierne zlepsuje

 

Zverejnením vo Vestníku vlády SR dôjde k zrušeniu Vyhlášky Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline, ktorou sa nariadili opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Žilina a Bytča (Vestník vlády SR, Čiastka 49/2021 vydaná 17. marca 2021), ako bol znížený počet zákazníkov v prevádzkach, zákaz tzv. okienkového predaja nápojov, organizovania hromadných podujatí, športových podujatí v interiéri aj exteriéri či zákaz výkonu bohoslužieb, služieb božích a spovedí. Pre okres Žilina a Bytča ostanú v platnosti všeobecné nariadenia pre územie Slovenskej republiky, v rámci ktorých zároveň očakávame avizované uvoľňovanie.