Výnimočná paralelná operácia ťažko zranenej motocyklistky

Multidisciplinárny tím zdravotníkov Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Žiline zrealizoval mimoriadnu šesťhodinovú operáciu 32-ročnej vodičky motorky, ktorá bola po vážnej dopravnej nehode privezená na žilinský urgentný príjem. Z dôvodu ťažkých, život ohrozujúcich poranení viacerých častí tela bol zvolený postup liečby Damage Control Surgery, pri ktorom dochádza v prvom kroku k stabilizácii životných funkcií a následne k definitívnemu ošetreniu poranení.

Leteckí záchranári priviezli do nočnej služby 2. júna 2023 na urgentný príjem Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Žiline 32-ročnú motocyklistku, ktorá sa v smere z Bytče na Makov zrazila s osobným motorovým vozidlom. Žena bola prijatá v ťažkom šokovom stave s veľkými krvnými stratami. Utrpela závažné viacpočetné zranenia s priamym ohrozením života, poranenie krčnej chrbtice, poranenie panvy s krvácaním, úraz hrudníka a viaceré zlomeniny na oboch horných končatinách. „Po prvotnom urgentnom ošetrení sme stabilizovali zlomeniny vrátane panvy dočasnými externými fixátormi a zrealizovali prvú operáciu krčnej chrbtice. Pred výkonom ďalších zákrokov bolo nevyhnutné stabilizovať vitálne funkcie pacientky, ktorá bola preto ďalšie dni v plnej starostlivosti oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny,“ informoval primár úrazovej chirurgie a vedúci lekár urgentného príjmu FNsP Žilina Juraj Kacian.

Podľa slov primára oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny (OAIM) Františka Cisarika uviedli ženu do farmakologicky riadeného bezvedomia. „Vzhľadom na krčnú léziu a početné poranenia nedokázala dýchať sama, museli sme ju pripojiť k umelej pľúcnej ventilácii a pokračovať v analgosedácii. V priebehu týždňa sa nám podarilo pacientku pripraviť aj na druhú náročnú operáciu, ktorá ju čakala,“ vysvetlil F. Cisarik, podľa ktorého je pri plánovaní ďalšieho postupu mimoriadne dôležitá konzultácia s príslušnými odborníkmi, zhodnotenie rizika a správne načasovanie. „V tomto prípade bol veľkou výhodou mladý vek, orgánové funkcie boli relatívne stabilizované, nedošlo k zásadnejšiemu orgánovému zlyhaniu,“ doplnil primár žilinského OAIM.

V piatok 9. júna 2023 absolvovala zranená motocyklistka mimoriadnu šesťhodinovú operáciu za účasti dvoch paralelných operačných tímov oddelenia úrazovej chirurgie FNsP Žilina. S ohľadom na rozsah a množstvo zlomením sa traumatológovia rozhodli pristúpiť k zložitému zákroku, počas ktorého vykonali otvorenú operáciu panvy a súčasne zlomenín na oboch horných končatinách. Ako uviedol primár žilinskej úrazovej chirurgie, špeciálny postup zvolili z dôvodu zníženia celkového času v anestézii. „Takéto výkony nie sú bežné, v sále sa nachádzalo takmer 15 ľudí, päť lekárov – operatérov, lekár a sestra z anestéziologického tímu, dva plné tímy inštrumentárok, rádiologická technička a ďalší zdravotnícki aj nezdravotnícki pracovníci,“ dodal J. Kacian. Pooperačný stav pacientky bol adekvátny rozsahu a závažnosti operačného výkonu, postupne sa však stabilizovali všetky životne dôležité orgány a následne bolo možné ženu previezť do neďalekej nemocnice bližšie k jej rodine a blízkym.

V jarných a letných mesiacoch narastá počet pacientov so závažnými poraneniami spôsobenými pri dopravných nehodách. Najčastejšie ide o motocyklistov a cyklistov. Ako priblížil primár úrazovej chirurgie a vedúci lekár urgentného príjmu FNsP Žilina Juraj Kacian, od začiatku júna bolo na žilinský urgentný príjem privezených už 15 motocyklistov, z ktorých až tretina utrpela vážne združené poranenia vrátane polytraumy. „Pri polytraume dochádza k zraneniu viacerých častí tela alebo orgánových systémov, pričom minimálne jedno z poranení spôsobuje život ohrozujúci stav. Pacienta musíme okamžite zastabilizovať, zastaviť krvácanie, a tým minimalizovať škody spôsobené šokovým stavom, vplyvom ktorého môže dôjsť k poškodeniu mozgu, srdca, obličiek a ďalších orgánov,“ priblížil J. Kacian s tým, že poskytovanie urgentnej zdravotnej starostlivosti je založené na vzájomnej multidisciplinárnej spolupráci. „Na pohotovostnom traume sále pracujeme v tíme ako jeden celok a každý má svoju nezastupiteľnú úlohu, či už je to traumatológ, anestéziológ, internista, chirurg, rádiologický technik alebo ošetrovateľský personál samotného urgentného príjmu. Každý z nás ide na maximum, musíme vedieť zvládať stresové situácie, pružne konať v okamihoch, kedy rozhodujú sekundy, zladiť sa, aby sme pre záchranu zdravia a života urobili všetko, čo je v našich silách a možnostiach. Ani medicína však nedokáže zázraky. Sú, žiaľ, aj chvíle, kedy už nedokážeme pomôcť,“ zdôraznil primár úrazovej chirurgie a vedúci lekár urgentného príjmu žilinskej nemocnice.

OPERAČNÝ TÍM, 9.6.2023

Operatér: MUDr. Juraj Kacian, MPH, MUDr. Anton Banas, MUDr. Peter Haranta,  MUDr. Jozef Suvák, MUDr. Marek Jackulík (odd. úrazovej chirurgie FNsP Žilina)

Anestéziologický tím: MUDr. Mária Dvorská, Bc. Darina Kucharovičová (odd. anestéziológie a intenzívnej medicíny FNsP Žilina)

Sestra inštrumentárka: Mgr. Iveta Šlesárová, PhDr. Zuzana Šottníková, Bc. Janka Dubcová (odd. úrazovej chirurgie FNsP Žilina)

Rádiologický technik: Jarmila Stalmašková (odd. rádiodiagnostiky FNsP Žilina)

Praktická sestra: Juraj Hrobárik, Mária Grečnárová (odd. úrazovej chirurgie FNsP Žilina)

 

FNsP ZA Špeciálnu operáciu realizovali paralelne dva operačné tímy