Deň narcisov v žilinskej nemocnici

Verejnoprospešnú zbierku Ligy proti rakoviny môžu vo štvrtok 20. apríla 2023 podporiť záujemcovia aj priamo vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou v Žiline. Výťažok pomáha i žilinským onkologickým pacientom. Pokladnička s viditeľným označením Deň narcisov bude počas zajtrajšieho dňa umiestnená pred hlavnou bránou do areálu nemocnice a v Klientskom centre na prízemí hlavnej budovy polikliniky.

Oficiálne označení dobrovoľníci v tričkách s logom Ligy proti rakovine zaplavia žltými narcismi ulice mesta Žilina a zároveň areál žilinskej nemocnice. Organizáciu zabezpečuje regionálna pobočka Ligy proti rakovine Žilina a zároveň oddelenie klinickej a radiačnej onkológie FNsP Žilina. Prispieť na podporu ľudí s rakovinou môže každý. „Úprimne si vážime spolupatričnosť a ochotu verejnosti pridať sa k nám, venovať väčšiu či menšiu čiastku a pripnutím žltého narcisu šíriť výnimočnú myšlienku Dňa narcisov. Verím, že sa nám aj tento rok podarí spojiť a pomôcť v realizácii ďalších potrebných projektov pre našich onkopacientov,“ uviedla vedúca sestra oddelenia klinickej a radiačnej onkológie žilinskej nemocnice a zároveň členka Ligy proti rakovine v pobočke Žilina Jana Ďurajková. Podľa jej slov sú do organizačného tímu zapojené desiatky dobrovoľníkov spomedzi žiakov a učiteľov stredných škôl z okresov Žilina a Kysucké Nové Mesto, ale tiež zamestnanci onkologického oddelenia žilinskej nemocnice, členky Únie žien a Žilinské Venuše.

Časť výťažku z predchádzajúcich ročníkov Dňa narcisov bola prerozdelená zároveň pre oddelenie klinickej a radiačnej onkológie Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Žiline. Ako uviedla primárka žilinskej onkológie Dagmar Sudeková, oddelenie získalo v minulosti vďaka projektom spolufinancovaným z Ligy proti rakovine nové pomôcky pre pacientov. „Zakúpili sme invalidné vozíky, prenosné infúzne pumpy, bioptrónovú lampu na liečbu svetlom aj pomôcky na cvičenie jógy, ktoré u nás realizujeme priamo na oddelení. Vďaka finančnej pomoci mohli naši pacienti absolvovať tiež rekondično-rehabilitačné pobyty v Tatrách,“ priblížila primárka D. Sudeková s tým, že Liga proti rakovine zabezpečuje na oddelení žilinskej onkológie súčasne podporu špeciálnym onkopsychológom. K dispozícii je pre pacientov a ich blízkych v ťažkých chvíľach počas liečby i po nej. „V mene celého oddelenia a našich onkologických pacientov ďakujeme všetkým, ktorí podporujú Deň narcisov, ďakujeme za vašu solidaritu a pomoc, s ktorou môžeme prinášať skvalitnenie starostlivosti a života onkopacientov,“ doplnila primárka oddelenia klinickej a radiačnej onkológie FNsP Žilina.

Informácie o zbierke Deň narcisov a možnostiach podpory nájdete na www.dennarcisov.sk.

 

FNsP ZA Deň narcisov pomáha aj žilinským onkopacientom