Srdcia novorodencov kontroluje nové EKG

Oddelenie neonatológie Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Žiline získalo nový prenosný elektrokardiografický prístroj. Benefit vo forme bezdrôtového prenosu umožňuje žilinským zdravotníkom realizovať veľmi dôležité vyšetrenie u novorodencov aj priamo v inkubátore. Elektrokardiografia slúži na diagnostiku vrodených, dedičných alebo získaných srdcových ochorení u detí i dospelých.

Elektrokardiografia je základnou diagnostickou a monitorovacou metódou pomáhajúcou odhaliť srdcové chyby. Desať elektród špecificky prispôsobených pre novorodencov umiestnených na končatinách a hrudníku sníma a v počítači graficky zobrazuje EKG krivku rytmu spolu s elektrickou aktivitou srdca. „Vyšetrenie je neinvazívne, rýchle, no presné, takže je pre nás veľkým pomocníkom pri včasnom záchyte možných srdcových ochorení. V pôrodnici realizujeme hneď po narodení základný novorodenecký skríning, následne sú počas hospitalizácie novorodeniatka kontrolované každý deň. Ak odhalíme akúkoľvek odchýlku, ktorá by mohla naznačovať poruchu srdiečka, vieme zrealizovať EKG aj u najmenších bábätiek, a to dokonca priamo v inkubátore,“ priblížila výhody nového prístroja primárka novorodeneckého oddelenia FNsP Žilina Katarína Jackuliaková. Prenosný elektrokardiograf odosiela namerané údaje do počítača v reálnom čase, odkiaľ dokáže lekár vyhodnotiť viaceré parametre funkcie srdca. V žilinskej pôrodnici realizujú neonatológovia tiež základnú echokardiografiu pomocou ultrasonografického prístroja. Pri náleze vyšetrí dieťa lekár špecialista – detský kardiológ, ktorý rozhodne o závažnosti a spôsobe liečby prípadného ochorenia.

Podľa slov primárky žilinskej neonatológie K. Jackuliakovej prevažujú u novorodencov so srdcovými chybami vrodené ochorenia. Väčšinu z nich dokáže odhaliť prenatálna diagnostika. „Vznikajú pri vnútromaternicovom vývine, kedy neprebehnú všetky etapy, ktoré by mali, alebo ak sa dieťatko narodení predčasne a pretrvávajú u neho fetálne skraty. Srdcové ochorenia sa môžu takisto prenášať dedične, môžu byť zároveň viazané na určitý typ genetického ochorenia, no srdcovú chybu je možné získať tiež až po narodení ako následok iného ochorenia,“ uviedla K. Jackuliaková s tým, že žiadnu odchýlku síce netreba podceňovať, ale ani hneď vyvodzovať predčasné závery. „V pôrodnici sa najčastejšie stretávame so šelestom, je to veľmi častý jav, ktorý ale nemusí hneď znamenať závažné postihnutie a dokonca ani nemusí ísť o srdcovú chybu. Každé dieťa, pri ktorom zachytíme akúkoľvek odchýlku, však dôkladne vyšetríme, aby sme zabezpečili nevyhnutnú základnú diagnostiku, ktorá dokáže včas odhaliť problém a predísť riziku zlyhania srdiečka,“ doplnila primárka oddelenia neonatológie žilinskej nemocnice a dodala, že medzi symptómy ochorení srdca u novorodencov môžu patriť aj zrýchlené dýchanie, odmietanie jedla, premodrávanie (modré pery, sliznice úst) či zvýšené potenie.

Nový prenosný elektrokardiografický prístroj venovali novorodeneckému oddeleniu Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Žiline manželia Ivana a Martin Čerňavovci. Ako uviedol riaditeľ žilinskej nemocnice Eduard Dorčík, obnova a rozšírenie zdravotníckeho prístrojového vybavenia je mimoriadne dôležitá. „Neustále sa snažíme prinášať do nemocnice nové investície, no zo zdrojov, ktoré máme k dispozícii, nedokážeme, žiaľ, naraz pokryť všetky potreby našich oddelení. Sme preto vďační za podporu našich partnerov, sponzorov, ktorí sú súčasťou mnohých pozitívnych zmien a pomáhajú nám v rýchlejšej a efektívnejšej modernizácii,“ dodal riaditeľ FNsP Žilina s úprimným poďakovaním pre manželov Čerňavovcov.

FNsP ZA Zdravotníci môžu realizovať vyšetrenie srdca novorodencov priamo v inkubátore FNsP ZA Žilinská neonatológia dostala nový EKG prístroj