Vaše dve percentá pomôžu v nemocnici

Počas uplynulých rokov sa vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou v Žiline podarilo zmodernizovať oddelenia, nakúpiť nové prístrojové či materiálno-technické vybavenie aj vďaka podpore pacientov, zamestnancov, partnerov a priateľov, ktorí žilinskej nemocnici venovali svoje 2 % z dane. Tento rok môžete opäť pomôcť na správnom mieste a stať sa súčasťou ďalšej výnimočnej zmeny na oddelení podľa vášho výberu.

S blížiacim sa obdobím podávania daňových priznaní prichádza možnosť poukázať 2 % z dane Fakultnej nemocnici s poliklinikou v Žiline. Ako uviedol riaditeľ žilinskej nemocnice Eduard Dorčík, financie putujú na konkrétne oddelenia, ktoré si vyberú priamo darcovia. „Každý, kto môže venovať percentá z dane, má právo rozhodnúť sa, aký zámer, organizácia alebo myšlienka si ho získa. V našej nemocnici meníme percentá na skutočné veci, ktoré prinášajú úžitok samotným pacientom, deťom i dospelým. Spoločne robíme nemocnicu lepšou, kvalitnejšou,“ priblížil E. Dorčík a spomenul niektoré z vlaňajších projektov. „Či už to boli špeciálne rehabilitačné pomôcky pre onkologických pacientov, prístroje pre novorodeniatka alebo nové nočné stolíky a mnoho ďalších výnimočných modernizácií, ktoré sa stali realitou vďaka dvom percentám z dane. Každé euro splnilo svoj účel do posledného centa,“ dodal riaditeľ FNsP Žilina a poďakoval všetkým, ktorí takýmto spôsobom podporili alebo sa rozhodnú podporiť žilinskú nemocnicu.

Zoznam oddelení a viac informácií, ako môžete vaše 2 % z dane darovať žilinskej nemocnici aj vy, nájdete na webstránke www.fnspza.sk v sekcii FNsP – Občianske združenia.

FNsP ZA Vlaňajšie 2 z dane pomáhajú aj pri rehabilitácii onkologických pacientov