Neurochirurgia oslávila 30. výročie odborným kongresom

Oddelenie neurochirurgie Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Žiline si koncom vlaňajšieho roka pripomenulo 30. výročie svojho založenia. Okrúhle jubileum oslávili zdravotníci aj v rámci deviateho ročníka Žilinských neurochirurgických dní, ktoré sa konali 15. až 17. marca 2023 v kongresovej sále Hotela Boboty vo Vrátnej. Odborný program priniesol podnetné prednášky v lekárskej i sesterskej časti.

Ako priblížil primár oddelenia neurochirurgie FNsP Žilina Ivan Mačuga, kongresu sa zúčastnili všetci primári a prednostovia neurochirurgických nemocničných oddelení na Slovensku. „Každý prišiel s niečím novým, so zaujímavou oblasťou, v ktorej má najväčšie skúsenosti. Vystriedalo sa takmer 40 prednášajúcich – lekárov a sestier, medzi ktorými boli naši kolegovia z oddelenia neurochirurgie, ale tiež z oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny, úrazovej chirurgie a detskej ortopédie,“ uviedol I. Mačuga s tým, že konkrétne v piatok bol program venovaný prevažne neurochirurgickej endoskopii, ktorú začala neurochirurgia v Žiline rozvíjať vďaka najmodernejšej spinálnej endoskopickej zostave.

Vybavenie slovenských neurochirurgických pracovísk zaznamenalo v poslednom období podľa hlavného odborníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre neurochirurgiu Kamila Kolejáka zlomový posun. „Nové technické vybavenie prinieslo v našom odbore radikálny krok v zlepšení kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Samozrejme, k tomu potrebujeme aj schopný zdravotnícky personál. Máme veľmi šikovných lekárov a je preto na nás, aby sme neurochirurgiu na Slovensku posunuli ďalej, aby sme sa práve takýmito podujatiami dovzdelávali, inšpirovali a boli rovnocennými partnermi v rámci Európskej únie,“ zdôraznil hlavný odborník. Dodal tiež, že Žilinské neurochirurgické dni sú obľúbeným kongresom s kombináciou vysokej odbornej úrovne a krásneho prostredia Malej Fatry, kam sa účastníci radi vracajú. „Oceňujeme aktivity žilinského pracoviska neurochirurgie a je pre nás veľkou cťou, že sa tejto konferencie môžeme po dlhšej covidovej prestávke opäť zúčastniť,“ doplnil K. Koleják.

Pri príležitosti 30. výročia založenia žilinskej neurochirurgie vyzdvihol riaditeľ FNsP Žilina Eduard Dorčík kolektív zdravotníckych a nezdravotníckych pracovníkov, ktorí sa počas troch desaťročí podieľali na rozvoji oddelenia. „Ďakujem všetkým zamestnancom za ich výnimočnú prácu. Naša neurochirurgia si dokázala vybudovať silné postavenie, vypracovala sa na špičkové oddelenie a každý deň nám ukazuje nielen svoju kvalitu, ale rovnako veľké srdce. Sme hrdí na dobré meno, ktoré žilinskej nemocnici pomáha šíriť,“ vyzdvihol úspechy a odbornosť oddelenia riaditeľ FNsP Žilina a súčasne poďakoval organizátorom úspešného deviateho ročníka Žilinských neurochirurgických dní.

  FNsP ZA Vedenie neurochirurgie si prevzalo ďakovný list pri príležitosti 30.výročia založeniaFNsP ZA Konferencie sa zúčastnili významné osobnosti slovenskej neurochirurgie na foto MUDr. Koleják