Účasť na referende v nemocnici

Zúčastniť sa referenda, ktoré prebehne v sobotu 21.1.2023, môžu v prípade záujmu zamestnanci, hospitalizovaní pacienti a ich sprevádzajúce osoby aj v žilinskej nemocnici,

ak spĺňajú jednu z nižšie uvedených podmienok:

  1. občania SR s trvalým pobytom v územnom obvode okrskovej volebnej komisie č. 2 v meste Žilina (zoznam ulíc nižšie),
  2. občania SR s trvalým pobytom kdekoľvek na Slovensku, ktorí požiadali a bol im vydaný platný hlasovací preukaz.

Nevyhnutné je preukázať sa platným občianskym preukazom a v prípade bodu č. 2 tiež hlasovacím preukazom.

Pre splnenie podmienky č. 1 musí mať občan trvalé bydlisko v územnom obvode okrskovej volebnej komisie č. 2 v meste Žilina, nižšie uvedené ulice:

Bottova, Burianova medzierka, Čepiel, Dolný val, Farská ulička, Hodžova, Horný val, J.M.Geromettu, Jána Reka, Jezuitská, Vuruma, Makovického, Mariánske námestie, Mydlárska, Na bráne, Na priekope, Námestie Andreja Hlinku, Pernikárska, Pivovarská, Predmestská 2, 2A, 2B, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 29, Radničná, Republiky, Sad na Studničkách, Sirotárska, Sládkovičova, Štúrova, Vojtecha Spanyola.

V prípade záujmu zúčastniť sa referenda v žilinskej nemocnici do prenosnej volebnej schránky, zamestnanec, hospitalizovaný pacient alebo jeho sprevádzajúca osoba kontaktuje hneď ráno (v sobotu 21.1.2023) službukonajúcu sestru príslušného oddelenia.

IMG 1919