Očkovanie učiteľov v žilinskej nemocnici

Fakultná nemocnica s poliklinikou v Žiline vytvorila popri štandardnom očkovaní verejnosti mimoriadne kapacity aj pre vakcináciu učiteľov. V nedeľu 14. 2. 2021 poskytla prvých 600 termínov na objednanie pedagogických zamestnancov škôl vo veku do 55 rokov (vrátane). Očkovanie prebehne v priestoroch vakcinačného centra FNsP Žilina v hlavnej budove polikliniky na 1. poschodí vľavo.

 

Žilinská nemocnica má v tejto súvislosti k dispozícii okrem vakcíny Comirnaty aj vakcínu AstraZeneca a Moderna. „Dnes nám bolo doručených prvých 1400 dávok vakcíny AstraZeneca, ktorými už túto nedeľu začíname očkovať učiteľov do 55 rokov. Pri tejto vakcíne sú taktiež postupne podané dve dávky v rozptyle minimálne 28 dní. Predpokladáme, že čoskoro bude otvorená i ďalšia fáza pre učiteľov nad 55 rokov s podaním vakcíny Moderna, pre ktorú sme vyčlenili kapacity na budúci týždeň," priblížil medicínsky riaditeľ FNsP Žilina Igor Bízik s tým, že na očkovanie môžu prísť len osoby prihlásené prostredníctvom individuálnej registrácie, o ktorej sú Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR  informovaní riaditelia príslušných škôl. 

 

fnspza za necely tyzden viac ako 1000 vakcin

 

Objednané osoby sa pri registrácii vo vakcinačnom centre preukážu COVID PASSom (SMS alebo email s termínom objednania), občianskym preukazom a potvrdením od zamestnávateľa. Pred očkovaním je nevyhnutné odovzdať anamnestický dotazník a informovaný súhlas pacienta, dokumenty sú k dispozícii vo vakcinačnom centre, no je možné ich vopred vypísať aj v pohodlí domova, záujemcovia si ich môžu stiahnuť na webstránke FNsP Žilina www.fnspza.sk v sekcii Aktuálne – Vakcinačné centrum FNsP Žilina. 

 

Od pondelka do soboty naďalej prebieha v rámci bežnej prevádzky Vakcinačného centra žilinskej nemocnice očkovanie vakcínou Comirnaty pre verejnosť objednanú cez portál www.korona.gov.sk. Otvorená je 3. fáza očkovacej stratégie – osoby nad 75 rokov a kategórie vybraných pracovníkov podľa Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 10/2021 Z. z. z 19. januára 2021, ktorou sa ustanovujú kritériá určovania poradia očkovania osôb proti ochoreniu COVID-19.

Podrobné informácie o zložení a ďalšie údaje o jednotlivých vakcínach sú zverejnené tiež na webovej stránke Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv na www.sukl.sk

 

UPOZORNENIE

Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina neprevádzkuje systém objednávania, preto nemá prístup do individuálneho portálu pre zmenu či riešenie technických problémov.

Očkovanie učiteľov počas nadchádzajúceho víkendu prebieha v priestoroch Fakultnej nemocnice s poliklinikou Žilina a zároveň mimo organizácie FNsP Žilina aj v priestoroch športovej haly na Rosinskej ceste v Žiline. Dôkladne si preto skontrolujte miesto a čas očkovania uvedený v COVID PASSe (SMS alebo email o potvrdení termínu očkovania).