Nové ambulancie pre chirurgiu a traumatológiu

V hlavnej budove polikliniky Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Žiline prebieha rozsiahla rekonštrukcia ambulantnej časti na 1. poschodí. V zmodernizovaných priestoroch otvorí žilinská nemocnica nové ambulancie pre oddelenie chirurgie a oddelenie úrazovej chirurgie.

Po celkovej obnove vo výške 91-tisíc eur budú v ordináciách, ktoré počas posledných dvoch rokov slúžili pre vakcinačné centrum, k dispozícii tri chirurgické a dve traumatologické ambulancie s novým vstupom a priestrannou čakárňou. Súčasťou kompletnej rekonštrukcie je výmena elektroinštalácie, vodoinštalácie, podláh, náterov, vnútorného vybavenia, obnova sociálnych zariadení a tiež výmena starých hliníkových vstupných konštrukcií za nové automatické posuvné dvere. Ako priblížil riaditeľ FNsP Žilina Eduard Dorčík, cieľom je skvalitniť podmienky pre pacientov i personál. „Modernizáciou priestorov vytvoríme nové, príjemnejšie prostredie a súčasne rozšírime možnosti jednotlivých ambulancií, ktoré budú môcť pomáhať väčšiemu počtu pacientov. Výrazne zlepšíme dostupnosť ambulantnej zdravotnej starostlivosti v oblasti cievnej chirurgie, pri ochoreniach prsnej žľazy, v ambulancii chronických rán a v ambulanciách úrazovej chirurgie,“ zdôraznil E. Dorčík s tým, že počet pacientov v chirurgických a traumatologických ambulanciách žilinskej nemocnice každým rokom neúmerne narastá.

V zrekonštruovaných ordináciách otvoria v priebehu tohto roka špecializované chirurgické ambulancie, naďalej tu bude pôsobiť chirurgická ambulancia pre ochorenia prsnej žľazy a plastickú a estetickú chirurgiu. Na prvé poschodie hlavnej budovy polikliniky sa presťahuje príjmová ambulancia úrazovej chirurgie a samostatnú ordináciu získajú špecializované traumatologické ambulancie – ambulancia chirurgie ruky, spondylochirurgická, artrologická a endoskopická ambulancia.FNsP ZA Modernizácia prinesie zlepšenie dostupnosti zdravotnej starostlivosti