Žilinská nemocnica získa profil nemocnice vyššej úrovne

V rámci prvého podmieneného zoznamu kategorizovaných nemocníc v súvislosti s pripravovanou celonárodnou optimalizáciou siete pridelilo Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky žilinskej nemocnici III. úroveň s poskytovaním komplexnej akútnej aj plánovanej starostlivosti.

Fakultná nemocnica s poliklinikou v Žiline iniciovala v priebehu posledných týždňov intenzívne interné rokovania a diskusie, v rámci ktorých dokázala obhájiť oprávnenosť vyššej úrovne na základe relevantných dát o kvalite, rozsahu poskytovanej zdravotnej starostlivosti, nadpriemernej náročnosti diagnóz, personálneho zabezpečenia, vybavenia, nadregionálnej spádovej oblasti a zároveň špecifických dopravných podmienok.

Riaditeľ FNsP Žilina Eduard Dorčík zdôraznil, že žilinská nemocnica je treťou najväčšou fakultnou nemocnicou na Slovensku s odbornosťami presahujúcimi hranice regiónu. „Žilina je krajské mesto, ktoré je zároveň jedným z najvýznamnejších dopravných i turistických uzlov. Napriek tomu a napriek výnimočnej medicíne, kvalitným výsledkom, ktoré zaznamenávame v odborných parametroch aj v ukazovateľoch spokojnosti, bola žilinská nemocnica v mnohých oblastiach historicky dlhodobo podceňovaná. Som preto rád, že sa podarilo priradiť nám vyššiu úroveň, kam právom patríme,“ uviedol riaditeľ FNsP Žilina s tým, že zaradenie do III. stupňa siete nemocníc predstavuje strategický krok pre pokračujúci rozvoj celého zdravotníckeho zariadenia. „Začína nová výzva, takže urobíme maximum, aby sme splnili potrebné kritériá a naplno využili príležitosť, ktorá nám môže výrazne pomôcť tiež v obnovení v minulosti zrušených oddelení, ako bolo infekčné a pľúcne lôžkové oddelenie. Je to pre nás šanca vrátiť žilinskej nemocnici jej oprávnené miesto na mape slovenského zdravotníctva,“ zdôraznil E. Dorčík.

Pripravovaná reforma siete nemocníc by mala nadobudnúť účinnosť od 1.1.2024. Sieť nemocníc zverejnená rezortom zdravotníctva prináša všetkým zdravotníckym zariadeniam zatiaľ podmienené rozhodnutia. Ako informoval riaditeľ žilinskej nemocnice, začiatkom nasledujúceho roka nadviažu na pracovné rokovania ohľadom doplnkových programov, ktoré budú môcť v Žiline vykonávať aj nad rámec povinných oblastí. „Niektoré z našich oddelení dokonca realizujú výkony z vyššej úrovne, ako je tretia, poskytujú špičkovú zdravotnú starostlivosť s celonárodnou pôsobnosťou, preto budeme ďalej riešiť ich rozvoj a podmienky fungovania týchto programov v našej činnosti,“ dodal E. Dorčík, ktorý zároveň vyzdvihol profesionálnu prácu tímov jednotlivých oddelení. „Úprimne ďakujem každému, kto našu nemocnicu podporil v procese optimalizácie a predovšetkým vyjadrujem vďaku našim zdravotníckym aj nezdravotníckym zamestnancom, ktorých práca definuje pozíciu, kvalitu a smerovanie celého zariadenia. Čaká nás prechodné obdobie, pokým komisia pre tvorbu siete potvrdí našu úroveň v riadnom zaradení do siete. Máme možnosť ukázať, že ide o správne, dlhodobo udržateľné rozhodnutie a ja verím, že to spoločne dokážeme,“ uzavrel riaditeľ FNsP Žilina.

320233685 696966175371943 3689871368836618363 n