Odstávka elektrickej energie v sobotu 19.11.2022

V sobotu 19.11.2022 ohlásila Stredoslovenská distribučná, a.s. v areáli Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Žiline nevyhnutnú odstávku elektrickej energie v čase od 7:00 do 18:00 h.

Zásobovanie elektrickou energiou bude v nevyhnutnej miere zabezpečené dočasnými agregátmi elektrickej energie, prevádzka nemocnice a poskytovanie akútnej zdravotnej starostlivosti budú naďalej zabezpečené.

V priebehu odstávky bude však dočasne obmedzená činnosť prístrojovej techniky na oddelení rádiodiagnostiky, kde budú v uvedenom čase odstávky mimo prevádzky oba CT prístroje, angiograf a časť röntgenov. Akútni pacienti vyžadujúci CT vyšetrenie budú prostredníctvom Krajského operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Žilina prednostne smerovaní do okolitých nemocníc.

Upozorňujeme pacientov, ktorí v sobotu 19.11.2022 navštívia urgentný príjem v Žiline, že z dôvodu obmedzenia prístrojovej techniky môže dôjsť k predĺženiu čakacích dôb. Uprednostnení budú akútni pacienti.

Ospravedlňujeme sa za nevyhnutné obmedzenia a ďakujeme za pochopenie.