Výstava obrazov priamo v nemocnici

Chodby lôžkových častí Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Žiline oživili výnimočné umelecké diela. V priestoroch oddelenia urológie a pediatrickej ortopédie nájdu pacienti, zamestnanci i návštevníci výstavy obrazov a fotografií troch umelcov pôsobiacich v Žilinskom kraji.

FNsP ZA V žilinskej nemocnici nájdu pacienti unikátnu výstavu umeleckých diel
Unikátny projekt kurátorsky zastrešuje výtvarný teoretik Milan Mazúr. Ako uviedol, jeho cieľom je zmierniť zdravotné starosti hospitalizovaných pacientov, zlepšiť im náladu a vyvolať v nich pozitívne emócie. „Som presvedčený, že výtvarné umenie svojím pôsobením vytvára príjemnejšie prostredie v nemocnici a výrazne vplýva na zdravotný stav pacientov. Veď práve umenie je často tým najlepším liekom,“ zdôraznil M. Mazúr s tým, že pacienti, ale aj zdravotnícky personál nájdu na stenách urologického oddelenia a oddelenia pediatrickej ortopédie originálne diela maliara a grafika Jozefa Hricka, akademického sochára Gustáva Švábika-Macvejdu i výtvarného fotografa a vydavateľa Jaroslava Horečného. „Jozef Hricek sa vo svojej kresebnej a litografickej technike venuje prevažne prírode a jej detailom. Gustáv Švábik-Macvejda zase prezentuje farebnú abstraktnú kresbu pastelom a prostredie drsnej kysuckej krajiny stvárňuje olejom a štetcom,“ vysvetlil kurátor výstavy. Zámerom spoluautora myšlienky a autora vystavených fotografií Jaroslava Horečného bolo preniesť pacientov do sveta umenia. „Chceli sme pomôcť spestriť nemocničné priestory, ktoré svojou povahou môžu pôsobiť stroho a jednotvárne. Keď sa dnes prejdete po týchto oddeleniach, ich steny akoby ožili a atmosféra je ľudskejšia, prívetivejšia,“ priblížil J. Horečný, ktorý na svojich záberoch zachytáva podmanivú atmosféru miest 21. storočia s ich zaujímavou architektúrou a okúzľujúcim prostredím.

Ako povedal riaditeľ FNsP Žilina Eduard Dorčík, nemocnica víta podobné jedinečné aktivity, ktoré podporujú skvalitnenie podmienok a prostredia hospitalizovaných pacientov. „Som veľmi rád, že v našej nemocnici môžeme hostiť túto mimoriadnu umeleckú výstavu a úprimne ďakujeme jej tvorcom. Obrazy dopĺňajú atmosféru na chodbách už vyše mesiaca a za túto dobu si našli množstvo priaznivcov, či už z radov našich pacientov a ich príbuzných, ale i spomedzi našich zamestnancov,“ doplnil riaditeľ žilinskej nemocnice Eduard Dorčík.

 

FNsP ZA Obrazy a fotografie profesionálnych umelcov oživili steny detskej ortopédie a urológie

 

MEDAILÓNIKY AUTOROV

pripravil Milan Mazúr, výtvarný teoretik, kurátor výstavy

júl 2022

 

Jaroslav Horečný (1956)

Vyštudoval Vysokú školu dopravy a spojov v Žiline. Fotografii sa venuje od polovice sedemdesiatych rokov minulého storočia. Jedným z mnohých fotografických presahov je fotografický cyklus Mestské ilúzie. Cyklus Mestské ilúzie približuje atmosféru miest 21. storočia, ktorú Horečný zaznamenáva najmä v odrazoch a reflexoch. Sú to obrazové príbehy ľudí, tvárí, postáv, odkazov či nápisov, ktoré autor zámerne kombinuje, a tak im pripisuje nové významy, odkazy a posolstvá.

I v cykle fotografií krajín hľadá autor zaujímavé prostredia a architektúru, ktorá uzákonením vzťahov určuje poriadok, geometriu a vytvára novú ilúziu. A naopak ponúka divákovi stretnutia s ľuďmi v netradičnom prostredí plnom napätia a vzrušujúcej atmosféry.

Jaroslav Horečný žije a tvorí v Žiline.

 

Jozef Hricek (1935-2019) 

Maliar, grafik, pedagóg študoval v rokoch 1955-1959 na Vysokej škole pedagogickej v Bratislave. Od sedemdesiatych rokov minulého storočia patril Hricek k významným predstaviteľom amatérskeho výtvarníctva na Slovensku. Ako gymnaziálny pedagóg mal cit pre zodpovednosť, svedomitosť a cieľavedomosť, čo prispelo k zaradeniu sa medzi profesionálnych umelcov žilinského regiónu. Príroda bola hlavnou námetovou náplňou jeho prác. Sústreďuje sa na detail štúdií stromov. V kresebnej a litografickej technike zároveň uplatňuje osobité koloristické cítenie.

 

Gustáv Švábik-Macvejda (1943)

V rokoch 1966-1972 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Hlavnou témou a inšpiračným zdrojom sa mu stala kysucká krajina, ktorú transformoval do charakteristickej výtvarnej skratky s pocitom, že každý deň nám môže každý nový pohľad priniesť niečo nové. Pozerá na svet a prostredie otvorenými očami, ktoré sú nesmierne vnímavé k okolitej prírode na Kysuciach. Výtvarník - hlavne sochár, tu predkladá v krátkej prezentácii farebnú abstraktnú kresbu pastelom z cyklu Stvorenie. Prostredie drsnej horskej krajiny stvárňuje aj olejom a štetcom.

Žije a tvorí v Turzovke a v Čadci.