Škola začala aj pacientom v žilinskej nemocnici

Po dvojmesačných prázdninách sa do špeciálnych školských lavíc vracajú tiež deti v žilinskej nemocnici. Nový školský rok 2022/2023 dnes začal v Základnej škole s Materskou školou pri zdravotníckom zariadení v Žiline, ktorú navštevujú školopovinní pacienti hospitalizovaní na oddelení pediatrie a pediatrickej ortopédie vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou v Žiline.

Základná a materská škola, ktorá je organizačnou zložkou Spojenej školy J. M. Hurbana 36, Žilina, vzdeláva hospitalizované deti v žilinskej nemocnici už 98 rokov. Jej úlohou je podľa riaditeľa FNsP Žilina Eduarda Dorčíka zabezpečiť pacientom kvalitnú kontinuitu vzdelávania počas pobytu v ústavnom zdravotníckom zariadení. „Mnoho detí i rodičov to zväčša prekvapí, no školským povinnostiam sa u nás nevyhnú. Denne sa učia, aby oproti svojim spolužiakom nezameškali učivo a po príchode domov sa mohli plynule vrátiť do školy,“ vysvetlil E. Dorčík, podľa ktorého sa žiaci do nemocničnej školy dokonca tešia. „Vyučovacie hodiny prebiehajú trochu inak, keďže sú to predsa len pacienti, ktorí majú určité zdravotné problémy, takže sa vzdelávajú ľahkou a zábavnou formou. Učenie je pre nich viac-menej hrou a aspoň na chvíľu zabúdajú na to, že sú v nemocnici,“ doplnil riaditeľ FNsP Žilina. 

Vyučovací proces a aktivity základnej i materskej školy prebiehajú na prízemí detského oddelenia v interaktívnej učebni Osmijanko. Žiaci absolvujú denne maximálne tri vyučovacie hodiny a všetko sa prispôsobuje ich zdravotnému stavu. „Dopoludnia máme štandardné vyučovanie, kedy pokryjeme jeden až tri predmety. V popoludňajších hodinách zapĺňame deťom voľný čas rôznorodými kreatívnymi aktivitami v rámci školského klubu, kde si kreslia, batikujú alebo napríklad aj odlievajú predmety zo sadry,“ priblížila učiteľka ZŠ s MŠ pri zdravotníckom zariadení v Žiline Adriana Puchoňová. Učiť v nemocnici je podľa jej slov výrazne odlišné, vyžaduje si individuálny prístup a množstvo empatie. „Malí pacienti sú veľakrát pod stresom, môžu mať strach, trápi ich choroba, takže za niektorými z nich chodím individuálne priamo k lôžku. Mojou úlohou je nielen vzdelávať, ale taktiež si deti vypočuť, poradiť im, aktívne a zároveň účelne spríjemniť ich dni strávené v nemocnici,“ doplnila A. Puchoňová.

V minulom školskom roku navštevovalo základnú a materskú školu v žilinskej nemocnici takmer tisíc detí, z toho 355 mladšieho školského veku a 612 staršieho školského veku.

FNsP ZA Nový školský rok otvorili aj v nemocničnej škole