Uprostred onkológie obnovia átrium pre pacientov

Oddelenie klinickej a radiačnej onkológie žilinskej nemocnice vybuduje pre pacientov novú prírodnú oddychovú zónu. Jedinečné relaxačné miesto vznikne v átriu na prízemí ambulantnej časti onkologického pavilónu. Financie na modernizáciu vo výške 10-tisíc eur získala žilinská onkológia vďaka úspešnému projektu v Nadácii Milana Dubca.

Výnimočný exteriér nachádzajúci sa uprostred onkologického oddelenia Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Žiline poskytuje návštevníkom, pacientom i zamestnancom možnosť pokojného odpočinku na čerstvom vzduchu. „Onkologickí pacienti vyžadujú dlhodobú liečbu, opakované návštevy či hospitalizácie a naše oddelenie sa pre nich spolu s personálom stávajú často takpovediac druhým domovom. Je pre nás veľmi dôležité, aby prostredie, v ktorom musia absolvovať túto náročnú cestu, bolo príjemné a vyžarovalo pozitívnu energiu,“ priblížila primárka oddelenia klinickej a radiačnej onkológie FNsP Žilina Dagmar Sudeková s tým, že revitalizácia átria kompletne zmení doterajší charakter vonkajšieho priestoru. „Vybudujeme tu oddychovú zónu, do ktorej osadíme čo najviac zelene, ozdobných kríkov, kvetov. Zaujímavým a krásnym prvkom bude aj altánok s lavičkami, kde naši pacienti nájdu miesto na individuálnu relaxáciu,“ doplnila primárka D. Sudeková.

S prípravou na prestavbu átria začali už pred troma rokmi. Onkologickému oddeleniu sa postupne podarilo získať finančnú podporu partnerskej spoločnosti Elmax Žilina a Nadácie Kia Motors Slovakia, vďaka ktorým vymenili staré okná na prízemí aj prvom poschodí. Riaditeľ žilinskej nemocnice Eduard Dorčík vyzdvihol ochotu a nasadenie, s ktorou zamestnanci klinickej a radiačnej onkológie FNsP Žilina pristupujú k neustálemu skvalitňovaniu starostlivosti a prostredia pre pacientov. „Som veľmi rád, že aj v rámci realizácie nadstavby onkológie, kde sme vlani otvorili nové personálne zázemie, sa nám zároveň podarilo zrekonštruovať fasádu vnútornej časti átria. Spoločnými silami všetkých, ktorí priložili ruku k dielu, sa projekt podarí dokončiť a bude slúžiť onkologickým pacientom i našim kolegom,“ zdôraznil E. Dorčík.

Projekt revitalizácie átria onkologického oddelenia žilinskej nemocnice finančne podporil grantový program Nadácie Milana Dubca #krajsievmeste sumou 10-tisíc eur.

 

FNsP ZA Návrh vizualizácie obnovy átriaFNsP ZA Átrium uprostred oddelenia onkológie čaká veľká obnova