16-ročná Vladyslava našla pomoc v Žiline

Oddelenie pediatrickej ortopédie a spondylochirurgie Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Žiline operuje deformity chrbtice u detí aj dospelých v najväčšom rozsahu na Slovensku. Medzi pacientov z celej republiky sa v marci tohto roka zaradila aj 16-ročná Vladyslava s diagnózou ťažkej idiopatickej skoliózy, ktorá spolu s rodinou utiekla pred vojnou z Ukrajiny.

Práve z dôvodu ozbrojeného konfliktu bola nemocnica v ukrajinskom Ľvove nútená zrušiť jej pôvodne plánovaný termín operácie, ktorú mal viesť poľský lekár. Odbornú pomoc našli v žilinskej nemocnici.

Vladyslava trpí idiopatickou skoliózou, ktorá spôsobila výrazné zakrivenie jej chrbtice. Ako priblížil primár oddelenia pediatrickej ortopédie a vedúci lekár spondylochirurgie FNsP Žilina Juraj Popluhár, v Žiline zrealizujú ročne približne 100 až 115 operácií rôznych deformít chrbtice celého vekového spektra. Mladá ukrajinská pacientka čakala na termín výkonu v štandardnom poradovníku a operáciu absolvovala v stredu 10. augusta 2022. „Zhoršujúce sa nálezy sú bežne riešené operačne pri zakrivení od 35 až 40 stupňov, v tomto prípade mala pacientka skoliózu v pokročilom štádiu so zakrivením nad 70 stupňov, kedy nejde o estetickú pomoc, ale o zdravotnú indikáciu. Ochorenie ovplyvňuje vitálnu kapacitu pľúc, obehový systém, opotrebenie platničiek a tiež môže spôsobovať kardiologické ťažkosti,“ priblížil J. Popluhár s tým, že pri štvorhodinovej operácii 16-ročnej študentky zvolili zadný prístup. „Chrbticu sa nám podarilo úspešne zreponovať, vyrovnať a zastabilizovať definitívnym fixátorom, ktorý ostáva v tele pacientky. Jej život však neobmedzí, naopak zlepší sa jeho kvalita i zdravotný stav, ktorý by sa bez operačnej liečby v ďalších rokoch výrazne zhoršoval a priniesol mnohé závažné problémy,“ doplnil primár žilinskej detskej ortopédie. Voperovaný implantát pozostáva podľa jeho slov z dvoch chróm-kobaltových tyčí a 24 titánových skrutiek.

Už na druhý deň po operácii sa Vladyslava postavila na nohy a urobila prvé kroky. „Som veľmi rád, že si rodina pacientky vybrala práve našu nemocnicu a vysoko špecializované pracovisko pediatrickej ortopédie, ktoré je špičkou vo svojom odbore. Zároveň ďakujeme za spoluprácu Všeobecnej zdravotnej poisťovni, ktorá vyšla pacientke v ústrety, umožnila nám zrealizovať tento náročný výkon a pomôcť jej tak ako ďalším deťom či dospelým,“ doplnil riaditeľ FNsP Žilina Eduard Dorčík.

FNsP ZA Do tela pacientky vložili definitívny fixátor chrbticeFNsP ZA Idiopatická skolióza 16 ročnej pacientky pred operáciou