Ženám v pôrodnici pomáha individuálna fyzioterapeutka

Jediná v Žilinskom kraji a len ako jedna z mála slovenských pôrodníc poskytuje žilinská nemocnica individuálnu fyzioterapiu ženám hospitalizovaným na oddelení gynekológie a pôrodníctva.

Skúsená fyzioterapeutka sa venuje matkám počas obdobia tehotenstva v predpôrodnej príprave, po spontánnom pôrode alebo pôrode cisárskym rezom a zároveň pacientkam po gynekologických operačných zákrokoch.

Ako uviedol primár oddelenia gynekológie a pôrodníctva Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Žiline Martin Sudek, myšlienka vytvorenia samostatnej pracovnej pozície gynekologickej fyzioterapeutky vznikla už pred niekoľkými mesiacmi po vzore z okolitých krajín, kde je podobná služba bežnou praxou. „Snažíme sa skvalitniť úroveň poskytovanej zdravotnej starostlivosti našim pacientkam, postarať sa o ne dôkladne a komplexne po všetkých stránkach. Nastavením individuálnej rehabilitácie už počas hospitalizácie dokážeme výrazne prispieť k zlepšeniu kvality ich života,“ zdôraznil M. Sudek s tým, že táto problematika je pre ženy často neznáma či dokonca tabu. „Včasná intervencia rehabilitačnej starostlivosti pritom dokáže pomerne rýchlo naštartovať rekonvalescenciu a mnohokrát tiež zabrániť, prípadne eliminovať výskyt rôznych ťažkostí, ako sú napríklad bolesti chrbtice, kĺbov, vznik diastázy a ďalšie,“ doplnil primár oddelenia gynekológie a pôrodníctva FNsP Žilina.

Podstatnou úlohou gynekologického fyzioterapeuta je naučiť ženy ako uvoľniť svalové napätie po pôrode, aktivovať utlmené svaly, ukázať vhodné polohy pri dojčení bábätka a v neposlednom rade edukovať rodičky ako prinavrátiť späť správny dychový stereotyp. „Mamičky si počas tehotenstva často nastavia chybný stereotyp dýchania. Po pôrode v mnohých prípadoch dýchajú len do hornej hrudnej časti a samotné bruško kompletne odseparujú od zvyšku tela. Preto ich učím ako správne dýchať, denne prechádzame rôzne druhy dychových cvikov,“ priblížila fyzioterapeutka oddelenia gynekológie a pôrodníctva žilinskej nemocnice Jana Šepešová, ktorá do leta tohto roka pôsobila v ambulantnej časti oddelenia Fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie FNsP Žilina. V pôrodnici sa zameriava rovnako na ženy, ktoré rodili sekciou. Už počas hospitalizácie ich vzdeláva v oblasti starostlivosti o operačnú ranu a následnú jazvu, spolu s ošetrovateľským personálom Jednotky intenzívnej starostlivosti pomáha pacientky prvýkrát posadiť, postaviť a prejsť prvé kroky. „Dostáva sa mi veľmi príjemnej spätnej väzby a záujmu najmä zo strany prvorodičiek, ale i viacrodičiek, ktoré absolvovali predchádzajúci pôrod na našom oddelení v čase, keď fyzioterapia ešte nebola súčasťou hospitalizácie. Je to pre mňa veľká motivácia do ďalšej práce,“ uviedla J. Šepešová, ktorá je pre mnohé čerstvé mamičky aj významnou psychickou podporou.

Vytvoriť pozíciu gynekologickej fyzioterapeutky v žilinskej nemocnici bol podľa riaditeľa FNsP Žilina Eduarda Dorčíka správny krok. „Našou snahou je posúvať starostlivosť neustále vpred. Máme skúsenosti z viacerých oddelení, ktoré majú vo svojich radoch vlastných fyzioterapeutických pracovníkov, a vidíme, že ich práca je dôležitou podpornou súčasťou liečby, pozitívne vplýva na celkovú rekonvalescenciu našich pacientov. Verím, že túto službu preto ocenia taktiež ženy na gynekologicko-pôrodníckom oddelení,“ uviedol E. Dorčík a dodal, že na oddelení aktuálne pripravujú i ďalšie novinky v rámci predpôrodnej prípravy.

FNsP ZA Venuje sa ženám pred i po pôrode a pacientkam po gynekologických zákrokochFNsP ZA Ženám v žilinskej pôrodnici pomáha individuálna fyzioterapeutka

 

Bc. Jana ŠEPEŠOVÁ
gynekologická fyzioterapeutka FNsP Žilina

Absolvovala vysokoškolské štúdium I. stupňa v odbore fyzioterapia na Trenčianskej univerzite v Trenčíne. O oblasť gynekologickej fyzioterapie sa začala zaujímať už počas štúdia, kedy si za tému bakalárskej práce vybrala Využitie fyzioterapie po pôrode sekciou.
Po štúdiu vysokej školy nastúpila v októbri 2020 na pozíciu fyzioterapeut v ambulantnej časti oddelenia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie FNsP Žilina.
Od júna 2022 pôsobí na gynekologicko-pôrodníckom oddelení, kde naďalej vykonáva prácu fyzioterapeuta s individuálnym zameraním na gynekológiu a pôrodníctvo.
V oblasti gynekologickej fyzioterapie absolvovala kurz PPA prístupu (Palaščáková Pelvic Approach) pred pôrodom, v tehotenstve a po pôrode a tiež kurz Popôrodná diastáza: prevencia, diagnostika a jej terapia.