Desať oddelení získa nové vybavenie

Občianske združenie „Priatelia Stonožky“ aj tento rok podporí Fakultnú nemocnicu s poliklinikou v Žiline.

Z podielových daní a výťažku z vlaňajšieho predaja vianočných pohľadníc venuje desiatim oddeleniam žilinskej nemocnice viac ako 11-tisíc eur. Financie pomôžu zabezpečiť nové prístrojové a materiálno-technické vybavenie pre pacientov i personál.

Stonožkári, ako sa členovia občianskeho združenia nazývajú, finančne podporia oddelenie neurológie; chirurgie; fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie; úrazovej chirurgie; dermatovenerológie; neonatológie; gynekológie a pôrodníctva; ortopédie; psychiatrie a otorinolaryngológie. „Uzatvorili sme aktuálne darovacie zmluvy a v priebehu nasledujúcich mesiacov postupne nakúpime jedálenské a pracovné stoly, nábytok, polohovacie pomôcky, televízie do pacientskych izieb a ostatné vybavenie, ktoré prispeje k ďalšej modernizácii s cieľom skvalitnenia podmienok jednotlivých oddelení,“ priblížil riaditeľ FNsP Žilina Eduard Dorčík. Podľa jeho slov Stonožkári spolupracujú so žilinskou nemocnicou už dve dekády, počas ktorých darovali zdravotníckemu zariadeniu celkovo 122-tisíc eur. „Hoci ide o malé združenie, pre nás predstavuje jedného z najstabilnejších partnerov. Nesmierne si preto vážime a ďakujeme za výnimočnú pomoc aj úprimný záujem o našu nemocnicu, pacientov i zamestnancov,“ dodal E. Dorčík.

Ako uviedla predsedníčka Občianskeho združenia „Priatelia Stonožky“ Daniela Popluhárová, peňažné prostriedky dostávali v uplynulých rokoch len nemocničné oddelenia, ktoré sa zapájali do predaja deťmi maľovaných vianočných pohľadníc. „Vzhľadom na jednostrannosť našej pomoci počas posledných piatich rokov tým istým oddeleniam, sme sa ako členovia združenia rozhodli systém prehodnotiť a podporiť tiež oddelenia, ktorým sme doposiaľ neprispeli žiadnou čiastkou, prípadne len minimálnou. Vždy sa veľmi tešíme, keď sa vďaka našej finančnej podpore podarí zakúpiť prístroje alebo zariadenia, ktoré slúžia čo najväčšiemu počtu pacientov, aby úžitok z nášho snaženia mal zmysel a význam,“ zdôraznila D. Popluhárová.

Občianske združenie „Priatelia Stonožky“ spolupracuje s Fakultnou nemocnicou v Žiline od roku 2002. Výnosmi z predaja vianočných pohľadníc, z podielových daní a výťažkami zo zbierok získavajú finančné prostriedky, ktoré každoročne venujú jednotlivým oddeleniam žilinskej nemocnice. Celková suma, ktorú za 20 rokov partnerstva venovali členovia združenia FNsP Žilina, dosiahla 122.084,88 eur. 

FNsP ZA Občianske združenie Priatelia Stonožky podporuje nemocnicu už dve desaťročia 2