Podporte žilinských top lekárov

Verejnosť sa aj tento rok môže zapojiť do hlasovania celoslovenskej ankety TOP lekári na Slovensku, ktorú už po ôsmy raz vyhlasuje odborný týždenník Zdravotnícke noviny.

Odkazy na hlasovanie za jednotlivých lekárov nájdete na konci článku.

Svojich zástupcov na zisk prestížneho ocenenia má vo finálnom výbere i Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina. Z desiatich medicínskych oblastí je žilinská nemocnica zastúpená v troch špecializáciách. V odbore endokrinológie MUDr. Marianna Korbelová, v onkológii MUDr. Dagmar Sudeková, MBA a v traumatológii MUDr. Juraj Kacian, MPH.

Svoj hlas jednému z nominovaných môžu záujemcovia odovzdať online do nedele 24. júla. Riaditeľ FNsP Žilina Eduard Dorčík verí, že nominovaní lekári budú úspešne reprezentovať žilinskú nemocnicu rovnako ako ich kolegovia minulý rok, kedy si najvyšší titul Top lekár na Slovensku odniesli až dve lekárky a traja lekári sa umiestnili na druhých priečkach. „Výsledok minuloročnej ankety ukázal, že v našej nemocnici pracujú špičkoví odborníci a veľkí profesionáli. Som presvedčený, že tohtoroční laureáti si svojou vysokou odbornosťou a dlhoročnými skúsenosťami rovnako získajú podporu verejnosti a pacienti im odovzdajú svoje hlasy,“ uviedol E. Dorčík. Nominovaní zástupcovia nemocnice sú podľa jeho slov kvalitnými zástupcami svojich odborov a tvoria dôležitú súčasť žilinskej nemocnice. 

Lekárov do ankety nominovali nemocnice a zdravotnícke zariadenia, hlavní odborníci pre jednotlivé špecializácie, čitatelia a tiež nominanti samotnej redakcie Zdravotníckych novín. Cieľom projektu je podľa vyhlasovateľov ankety vyzdvihnúť úspechy lekárov, o ktorých sa nie vždy dostatočne hovorí. V aktuálnom ročníku sa hlasuje v desiatich kategóriách – detská psychiatria, endokrinológia, hepatológia, klinická farmakológia a toxikológia liečiv, nefrológia, onkológia, plastická chirurgia, traumatológia, tropická medicína a všeobecné lekárstvo pre deti a dorast. 

 

FNsP ZA MUDr. Marianna Korbelová

FNsP ZA MUDr. Marianna Korbelová
MUDr. MARIANNA KORBELOVÁ

V odbore endokrinológia je nominovaná lekárka endokrinologickej ambulancie FNsP Žilina MUDr. Marianna Korbelová. Vo svojej praxi sa venuje diagnostike a liečbe ochorení štítnej žľazy, realizuje tenkoihlové biopsie a zabezpečuje dispenzár pacientov s karcinómom štítnej žľazy. V spolupráci s onkológmi zároveň vo svojej ambulancii zabezpečuje manažment onkologických pacientov, pacientov s metastatickým postihnutím nadobličiek alebo po rádioterapii krku, sleduje a lieči endokrinopatie vzniknuté po biologickej liečbe. V rámci ambulancie vzdeláva mladých lekárov počas ich špecializačného štúdia. Zabezpečuje liečbu pacientov s osteoporózou a v spolupráci s gynekológmi sa venuje i ženám, ktoré majú problém otehotnieť. 

 

HLASOVANIE v kategórii endokrinológia

https://forms.hnonline.sk/iframe/bf5cb256-e248-4472-80c6-9eb3bd75abec

 

FNsP ZA MUDr. Dagmar Sudeková MBA

FNsP ZA MUDr. Dagmar Sudeková MBA
MUDr. DAGMAR SUDEKOVÁ, MBA

Nomináciu získala tiež primárka oddelenia klinickej a radiačnej onkológie FNsP Žilina a zároveň námestníčka zdravotnej starostlivosti a prevencie pre nechirurgické odbory MUDr. Dagmar Sudeková, MBA. Vďaka jej otvorenému a aktívnemu prístupu sa do Žiliny podarilo priniesť viaceré nové metódy i techniky s cieľom uľahčiť a skvalitniť liečbu onkologickým pacientom. Vo svojej pozícii sa zasadila o značný rozvoj oddelenia, onkológia pod jej vedením otvorila novú lôžkovú jednotku, kompletne zmodernizovala prístrojové vybavenie, rozšírila ambulantnú časť podávania chemoterapie a vybudovala individuálne personálne zázemie pre onkologických pracovníkov. MUDr. Sudeková pracuje naďalej aj ako lekárka v ambulancii a aktívne sa tiež venuje Lige proti rakovine ako vedúca pobočky v Žiline. 

 

HLASOVANIE v kategórii onkológia

https://forms.hnonline.sk/iframe/372e16a6-cf36-4a39-80f8-9467d1b531b1

 

FNsP ZA MUDr. Juraj Kacian MPH 1

FNsP ZA MUDr. Juraj Kacian MPH 1
MUDr  JURAJ KACIAN, MPH

V špecializácii traumatológia je nominovaný primár oddelenia úrazovej chirurgie a súčasne vedúci lekár urgentného príjmu FNsP Žilina MUDr. Juraj Kacian, MPH. Do Žiliny priniesol a rozšíril mnohé významné výkony, ako endoprotetické operácie ramena a lakťa, kde ako prvý implantoval totálne náhrady ramenného kĺbu a lakťa z dôvodu úrazu. Dodnes sa podieľa na edukácii týchto typov operácií na ďalších pracoviskách v rámci celého Slovenska. Pôsobí ako školiteľ úrazovej chirurgie pre lekárov z Česka, Slovenska i Poľska. V čase jeho pôsobenia vo funkcii medicínskeho riaditeľa sa významnou mierou zaslúžil o zaradenie urgentného príjmu v Žiline do siete urgentných príjmov II. typu. 

 

HLASOVANIE v kategórii traumatológia

https://forms.hnonline.sk/iframe/2db9d386-7058-441e-87ed-492d40aefa30