Záložka do knihy 2020

Grigorij Samodubcev -

Šťastný koniec

 

2078 9 jpg

Tečú knihám knižné slzy po lícach,                                    

vraj ležia čoraz viacej iba v policiach. 

No a pritom- taká kniha, kto ju vezme, skríkne fíha.

Udrží sa v každej ruke, nikdy nie je po záruke.

Už sa smeje celá škola, takú silu majú slová.

 

Záložka do knihy spája školy je česko-slovenský projekt. Tento rok sa koná už 11. ročník. Prihlásilo sa doň 938 ZŠ, z toho zo Slovenska 692 a z Čiech 246. Na výrobe záložiek sa podieľalo 106 739 žiakov. Spájalo ich spoločné motto: ,,Radosť z čítania ukrytá vo veršoch básní alebo v próze." Sme radi, že i naša ZŠ s MŠ pri zdravotníckom zariadení v Žiline sa zapojila aj tento školský rok.

 

2076 5 jpg

Tento projekt nesporne patrí medzi zaujímavé aktivity, ktoré žiaci v nemocničnom prostredí robia radi. Našou družobnou školou sa stala ZŠ s MŠ  V. Mináča, Klenovec pod vedením pani učiteľky Mgr. Anny Rudovej. Žiakom tejto školy sme poslali 50 ks záložiek a niekoľko malých darčekov. V minulých ročníkoch žiaci záložky zhotovovali  spoločne v skupinách ale tento rok dôsledkom pandémie,  si každý žiak vyrobil záložku individuálne priamo na lôžku pacienta. Napriek tomu mali žiaci zo svojej činnosti veľkú radosť a výroba záložiek do kníh sa stala symbolom priateľstva a spolupráce s deťmi a pre deti.


2077 6 jpg

Určite k tomu prispeli i hore uvedené verše autora, ktoré boli inšpirovaním a motiváciou pre žiakov. Ďalším motivačným prvkom bola anketa, ktorú využila vyučujúca na hodinách slovenského jazyka. V čase prípravy projektu sa uskutočnila anonymná anketa, ktorou  vyučujúca zisťovala, ako pandémia zmenila vzťah jednotlivca ku knihám a k čítaniu vôbec. Potvrdilo sa, že v poslednom čase deti knihy čítajú častejšie, a to hlavne v ročníkoch 2. až 6. Na 1. stupni to boli nielen rozprávky, ale i príbehy zo života u dievčat, u chlapcov prevládali detektívky a sci-fi knihy. 

 

2079 1 jpg

 

Na záložkách sa to prejavilo tým, že na nich dominujú nielen hrdinovia rozprávok, ale i vymyslené postavičky, ktoré zobrazujú dnešnú situáciu vo svete spojenú s novodobou chorobou a nazvali svoje záložky menom Koronáč. Hlavným cieľom bolo motivovať žiakov, aby sa u nich prebudila radosť z čítania, aby na záložkách vyjadrili nápaditosť, sebavyjadrenie, originalitu i vynaliezavosť. Pri výrobe záložiek využívali rôzne kreatívne techniky, nové využitie farieb, ich kombináciu, používali rôzny materiál, nové spracovanie detailov a rôznorodé výtvarné pomôcky. 

 

Všetkým žiakom našej školy, ktorí sa na výrobe záložiek s láskou a ochotou podieľali, patrí veľká vďaka.

 

Mgr. Adriana Puchoňová

 2080 2 jpg

2082 4 jpg

 2081 3 jpg