Vodiči, pozor: Od 12. augusta prechádza nemocnica na nový elektronický systém

Fakultná nemocnica s poliklinikou v Žiline začína od stredy 12. augusta testovaciu prevádzku nového systému vjazdu a zotrvania vozidiel v celom areáli. Nemocnica už o dva týždne spustí elektronické rampy, ktoré prinesú vodičom niekoľko povinností.

 

Nový systém sa bude riadiť platným Príkazom Ministerstva zdravotníctva SR č. 4/2017 a zachová bezplatný vjazd a zotrvanie v areáli pre pacientov a sprevádzajúce osoby podľa stanovených pravidiel. Bezplatne tak v nemocnici naďalej zotrvajú vozidlom pacienti počas ošetrenia v zdravotníckom zariadení, ktoré nepresiahne:

  • štyri hodiny v prípade štandardnej ambulancie,
  • šesť hodín pri zdravotnom výkone v rámci Národnej transfúznej služby alebo dialýzy,
  • osem hodín pri návšteve urgentného príjmu,
  • ďalších individuálnych prípadoch uvedených v cenníku.

Nevyhnutnou podmienkou je však označenie parkovacieho lístka v ordinácii lekára pečiatkou, dátumom, časom ošetrenia a podpisom zdravotníckeho pracovníka.

 

Vzhľadom na mimoriadnu epidemiologickú situáciu v začiatku tohto roka sme museli spustenie elektronických rámp dočasne odložiť, no dopravná situácia v našom areáli je dlhodobo neúnosná, preto už nemôžeme viac čakať. V auguste systém otestujeme, v prípade potreby doladíme čo najlepšiu funkčnosť a verím, že od septembra bez problémov nabehneme na plynulú prevádzku," uviedol generálny riaditeľ FNsP Žilina Igor Stalmašek, podľa ktorého bude nemocnica vodičom v prvých týždňoch vychádzať maximálne v ústrety, aby si na nové podmienky zvykli. „Pripravili sme prehľadnú grafiku so základnými pravidlami, označené budú tiež všetky miesta pre odblokovanie parkovacích lístkov, podmienky a mapy nájdu pacienti vždy pri vstupe a výstupe z každého pavilónu. Pri výjazdovej rampe bude zo začiatku počas dňa stála služba, ktorá bude pacientom pomáhať, aby nevznikali kolóny. V rámci výjazdovej rampy máme k dispozícii aj Intercom – priame hlasové spojenie, prostredníctvom ktorého sa bude môcť vodič kedykoľvek v prípade problémov telefonicky spojiť s pracovníkom ústredne priamo z auta," priblížil generálny riaditeľ žilinskej nemocnice.

 

2021 fnsp zapre vodicov budu od 12 augusta platit v nemocnici nove podmienky vjazdu a zotrvania v areali jpg

 

Nové elektronické rampy budú podľa vedúceho oddelenia správy budov a iných činností FNsP Žilina Róberta Šaraya v prevádzke 24 hodín denne. „Vjazdový terminál vydá vodičovi parkovací lístok, ktorý si zoberie so sebou a v ambulancii nechá potvrdiť. S takto označeným lístkom má pacient štandardne nárok na štvorhodinový bezplatný vjazd a zotrvanie v areáli a môže prejsť rampami. Za každú ďalšiu začatú polhodinu mu bude pri výjazde účtovaný poplatok vo výške 1 euro," informoval R. Šaray s tým, že nárok na výnimočné predĺženie bezplatného zotrvania v areáli nad štyri hodiny majú pacienti urgentného príjmu, Národnej transfúznej služby, dialýzy, jednodňovej zdravotnej starostlivosti či zdravotne ťažko postihnutí pacienti. „Systém je nastavený na štvorhodinový bezplatný vjazd a zotrvanie v areáli, v prípade výnimiek nad rámec tohto času je preto potrebné lístok nielen potvrdiť u lekára, ale následne ho predovšetkým elektronicky odblokovať v mieste jednej z 13 validačných staníc rozmiestnených v areáli nemocnice. Výjazd potom nebude spoplatnený," doplnil vedúci oddelenia správy budov a iných činností. Pre návštevy hospitalizovaných pacientov platí bezplatný vjazd a zotrvanie v areáli počas prvých štyroch hodín v čase návštevných hodín príslušného oddelenia bez nutnosti potvrdenia parkovacieho lístka alebo odblokovania. Výjazdové terminály sú zároveň pokladňou, ak vznikne vodičovi povinnosť platby, uhradí ju tak priamo pri rampe, a to v hotovosti alebo kartou.

 

2020 fnsp zapodmienky pre bezplatny vjazd a zotrvanie v areali fnsp zilina png

 

Pre zjednodušenie pokynov sa môžu pacienti riadiť prehľadnou infografikou (v prílohe). Kompletné podmienky vjazdu a zotrvania vozidiel pacientov a sprevádzajúcich osôb ako i cenník a ďalšie dôležité dokumenty sú dostupné na webstránke žilinskej nemocnice www.fnspza.sk v sekcii Informácie pre pacientov – Parkovanie alebo na oficiálnej Facebook stránke FNsP Žilina www.facebook.com/nemocnicazilina.