Pacienti sú v žilinskej nemocnici spokojnejší

Fakultná nemocnica s poliklinikou v Žiline získava z roka na rok pozitívnejšiu spätnú väzbu pacientov. Dokazuje to anonymné hodnotenie spokojnosti realizované samotnou nemocnicou, no zároveň výsledky prieskumov zdravotných poisťovní.

 

Žilinská nemocnica zaznamenala za rok 2019 výrazné zlepšenie v rámci hodnotenia spokojnosti pacientov Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) a  zdravotnej poisťovne Dôvera. V rebríčku oboch poisťovní poskočila FNsP Žilina o niekoľko priečok vyššie. Poistenci VšZP zaradili žilinskú nemocnicu na 4. miesto z 11 štátnych univerzitných a fakultných nemocníc (predchádzajúci rok 8. miesto) a pacienti poistení v Dôvere na 6. miesto zo 14 štátnych univerzitných a fakultných nemocníc vrátane detských nemocníc (predchádzajúci rok 12. miesto). „Teší ma, že sa naše zlepšenie ukázalo aj v rebríčkoch poisťovní či súčasne v rámci komplexného hodnotenia INEKO, kde sme z hľadiska spokojnosti pacientov obsadili 6. priečku z 11 hodnotených nemocníc v našej kategórii. Odraziť sme sa museli takpovediac od úplného dna, preto je to pre nás cennejšie a poháňa nás ďalej vpred," uviedol generálny riaditeľ FNsP Žilina Igor Stalmašek. Zároveň však opätovne zdôraznil, že tieto rebríčky pracujú s veľmi nízkym počtom hodnotení. „Ide približne len o 100 až 200 dotazníkov ročne, čo je pri celkovom počte 28-tisíc hospitalizácii nesmierne malá vzorka respondentov, nedá sa ani percentuálne vyjadriť. Preto je pre nás smerodajnejšie naše interné hodnotenie, v rámci ktorého bola za vlaňajší rok návratnosť dotazníkov až 21,4 %, vyplnilo ich takmer 7000 pacientov," uviedol I. Stalmašek s tým, že ide dokonca o trojnásobné zvýšenie v porovnaní s rokom 2018. Podľa jeho slov však aj takmer štvrtinová návratnosť nemusí stačiť a cieľom je naďalej motivovať pacientov, aby vypĺňali dotazníky vo väčšej miere a poskytli tak nemocnici cennú spätnú väzbu, vďaka ktorej môže zlepšovať svoje služby a starostlivosť.

 

1918 fnsp zapacienti prejavuju zilinskej nemocnici doveru aj prostrednictvom hodnotenia spokojnosti jpg

 

Vo vybraných kategóriách poskytovania zdravotnej starostlivosti za rok 2019, ktoré mali možnosť pacienti ohodnotiť v rámci anonymného dotazníka v réžii FNsP Žilina, udelili žilinskej nemocnici celkovú spokojnosť na úrovni 93,83 %. Hodnotiace dotazníky prešli čiastočnými formálnymi úpravami, porovnanie s predchádzajúcim rokom je preto možné zrealizovať len v niektorých z hodnotených oblastí. „Pacienti boli medziročne spokojnejší v 10 z 12 sledovaných kategórií, v dvoch oblastiach bol pokles len o dve desatiny percenta. Najväčšie zlepšenie sme zaznamenali v spokojnosti s kvalitou upratovania, stravy, ubytovania a tiež v oblasti spokojnosti s poskytovaním informácií sestra – pacient. Som nesmierne rád, že sa nám úspešne darí zlepšovať prostredie nemocnice, ale tiež prístup a komunikáciu s pacientmi, na čo sme sa vlani primárne zamerali. Je to cítiť na mnohých poďakovaniach, pozitívnych reakciách a posilnenej dôvere pacientov. Aj napriek náročnej situácii, v ktorej sa momentálne nachádzame, je to pre nás znamením, že sme spoločne dokázali urobiť veľkú zmenu a spoločne tak určite dokážeme zvládnuť i najbližšie obdobie, ktoré je pred nami," doplnil generálny riaditeľ žilinskej nemocnice.

 

Interný dotazníkový prieskum spokojnosti FNsP Žilina za rok 2019 vyplnilo 6778 z hospitalizovaných pacientov s celkovým ohodnotením na úrovni 93,83 %. Anonymné hodnotenie po prepustení z nemocnice vypĺňali pacienti v 12 základných kategóriách - správanie lekárov (↑ 96,3 %), informácie o vyšetreniach a chorobe zo strany lekára (↓ 93,9 %), starostlivosť lekárov (↓ 96,0 %), informácie od lekára o ďalšom postupe pri domácej liečbe (↑ 94,4 %), zlepšenie zdravotného stavu po prepustení (↑ 92,7 %), správanie sestier (↑ 96,3 %), starostlivosť sestier (↑ 96,1 %), informácie od sestier o ďalšom postupe pri domácej liečby (↑ 95 %), kvalita ubytovania (↑ 90,7 %), kvalita stravy (↑ 84,8 %), kvalita upratovania (↑ 94,4 %) a poskytnutá zdravotná starostlivosť (↑ 95,4 %). Najlepšie hodnotenie udelili pacienti oddeleniu neurológie, otorinolaryngológie (ORL) a očnému oddeleniu, pričom išlo zároveň o oddelenia s jednou z najvyšších návratností dotazníkov.