Povinná kontrola osôb vstupujúcich do nemocnice

Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina zaviedla kontrolu pacientov, návštevníkov a sprievodných osôb vstupujúcich do areálu FNsP Žilina. Vstup do nemocnice je obmedzený na dva bodyvjazd a výjazd pre automobily z ulice Nemocničná (smer Vlčince) a vchod pre peších hlavnou bránou z Ulice Vojtecha Spanyola.

 

„Každý, kto vchádza do nášho areálu, je povinný informovať kontaktnú osobu o dôvode vstupu, prípadných príznakoch ochorenia, cestovateľskej anamnéze či kontakte s rizikovými osobami. Pacientovi v prípade potreby tiež meriame telesnú teplotu a ak sa preukáže, že môže byť rizikový, bude usmernený tak, aby nedošlo k šíreniu prípadnej nákazy a zabezpečili sme všetky karanténne a preventívne opatrenia," vysvetlil generálny riaditeľ FNsP Žilina Igor Stalmašek. „Zároveň je každý pacient, návštevník alebo sprevádzajúca osoba povinný v areáli žilinskej nemocnice chrániť seba a svoje okolie ochrannými pomôckami, minimálne rúškom alebo inou dostupnou ochranou úst a nosa, ako je napríklad šál, šatka či iné materiály," zdôraznil.

 

1909 fnsp zapri vstupe do nemocnice prebieha kontrola a triedenie pacientov jpg

 

Vstupy do areálu sú kontrolované za prítomnosti sestier a strážnej služby. Vjazd pre vozidlá v ďalších dňoch obmedzí aj spustená elektronická rampa. „Pracujeme na zmene elektronizácie, aby sme mohli rampu ovládať diaľkovým ovládačom. S vodičom tu už oddnes komunikuje sestra, ktorá meria teplotu jemu i celej posádke auta. Prosíme všetkých pacientov, aby strpeli tieto mimoriadne opatrenia, ktoré realizujeme najmä pre ochranu a bezpečnosť ich samotných, ako tiež nášho personálu. Predovšetkým všetkých žiadam, aby nezatajovali žiadne informácie, ak sa vrátili zo zahraničia, boli v kontakte s rizikovými osobami alebo majú príznaky ochorenia. Je absolútne nevyhnutné, aby o tom naši zdravotníci vedeli vopred a nedošlo k ohrozeniu a následnej karanténe celého tímu ľudí, čo by mohlo mať fatálne následky a ochromiť poskytovanie zdravotnej starostlivosti pre ďalších urgentných pacientov v našej nemocnici," zdôraznil generálny riaditeľ I. Stalmašek.

 

Nemocnica opätovne vyzýva pacientov, aby nenavštevovali zdravotnícke zariadenie, pokiaľ to nie je nevyhnutné. Plánované vyšetrenia, ktoré znesú odklad, sú vo FNsP Žilina preložené, nemocnica poskytuje od pondelka 16. 3. 2020 len neodkladnú zdravotnú starostlivosť, pôrody, liečbu poskytovanú onkologickým pacientom a starostlivosť pre urgentné stavy.

 

Ak pociťujete príznaky ochorenia COVID-19, primárne kontaktujte svojho obvodného lekára telefonicky a počkajte na ďalšie pokyny. Ak to nie je nevyhnutné, nenavštevujte lekára osobne. K dispozícii je aj infolinka Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Žilina na +421 905 342 818.