Špičkové prístroje a vybavenie pre detských pacientov

Oddelenie pediatrie Fakultnej nemocnice s poliklinikou Žilina získalo nové prístroje a vybavenie vo výške 66-tisíc eur. Modernizáciu výrazne zvyšujúcu kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti sa podarilo zrealizovať vďaka finančným prostriedkom z Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a projektu sponzorského partnerstva.

 

1864 fnsp zanove pristroje a vybavenie zilinskej pediatrie jpg

 

Podľa primárky detského oddelenia žilinskej nemocnice Zuzany Cigánikovej boli zo sponzorských zdrojov vo výške 22-tisíc eur zakúpené predovšetkým prístroje pomáhajúce pri liečbe a monitoringu detí, ktoré sú v priamom ohrození života. „Najvýraznejšou pomocou je náš nový ventilátor Trilogy Evo, prístroj najnovšej generácie z tohto typu ventilátorov, ktorý máme k dispozícii ako prvá nemocnica na Slovensku. Poskytuje podpornú aj riadenú ventiláciu, invazívnu aj neinvazívnu, teda podporu pri stavoch, kedy dýchanie u dieťaťa zlyháva, nedokáže dýchať samo, respektíve nedokáže dýchať vôbec. Výnimočný je práve tým, že dokáže odventilovať aj najmenších pacientov s telesnou hmotnosťou od 2,5 kg, pričom predchádzajúce prístroje jeho typu umožňovali ventiláciu detí až od 5 kg ich telesnej hmotnosti," zdôraznila Z. Cigániková.

 

1865 fnsp zanove pristrojove vybavenie jpg

 

Ďalším vybavením, ktoré sa podarilo oddeleniu pediatrie získať, sú dve moderné polohovateľné kreslá určené pre ambulantných pacientov. „Okrem hospitalizovaných pacientov poskytujeme aj ambulantnú starostlivosť. V pravidelných intervaloch k nám dochádzajú deti na podávanie špeciálnych finančne veľmi náročných liekov. Prichádzajú každé dva týždne, ostávajú tu pár hodín, kým liek „stečie" a odchádzajú domov. Takéto podávanie liekov sme pôvodne realizovali len na lôžkach, čo nebolo pre deti vždy najpohodlnejšie. Dnes už využívame nové kreslá, vďaka ktorým je prostredie príjemnejšie, malí pacienti môžu i sedieť, meniť polohy a nemajú z nemocničného prostredia taký stres," dodala primárka žilinskej pediatrie. Ďalšími novinkami detského oddelenia sú dva monitory životných funkcií, prenosné pulzné oximetre, nový spirometer pre odbornú detskú pľúcnu ambulanciu a zdravotný kočík na prevoz väčších detí na vyšetrenia, operačný sál či jednotku intenzívnej starostlivosti.

 

1866 fnsp zaobnovu vybavenia podporilo ministerstvo zdravotnictva i sponzorsky dar jpg

 

Financie na nákup prístrojov a vybavenia venovali oddeleniu členovia Gentlemen´s klubu v Bratislave ako výťažok z charitatívnej akcie. Spolumajiteľ hotela Holiday Inn Žilina a Holiday Inn Trnava a člen klubu Jozef Michalek bol hlavným iniciátorom pomoci žilinskej nemocnici. „Ja a pár mojich kamarátov sme vytvorili klub a snažíme sa pomáhať tomu, kto to potrebuje. Či už je to nemocnica, alebo dievčatko, ktorému sme pomohli získať nové srdiečko. Myslíme si, že je povinnosť každého človeka, ktorý má peniaze, aby sa mohol o ne podeliť," uviedol J. Michalek.
Súčasťou modernizácie na pediatrii bola tiež dodávka 24 nových infúznych púmp a 8 injekčných dávkovačov v hodnote 44-tisíc eur. „Infúzne pumpy a dávkovače sa nám vďaka projektu centrálneho nákupu ministerstva zdravotníctva podarilo dostať do celej nemocnice a výrazne tak zvýšiť komfort a bezpečnosť detských i dospelých pacientov. Veľmi sa teším, že aj v našom zdravotníckom zariadení sa prejavujú investície či už z našich vlastných zdrojov, ministerstva zdravotníctva, ale vo výraznej miere tiež zo zdrojov partnerov, známych či priateľov nemocnice, ktorí podporujú aj takéto všeobecne prospešné aktivity," informoval ekonomický riaditeľ FNsP Žilina Peter Braška.